Smedberg, John (1851 - 1913) [sv]

Smedberg, John (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:17
11/07/2020 00:32:57
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4299719f-0308-40cc-90ea-fc2df993a908 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Smedberg, John
Swedish

First name
John
Swedish

Last name
Smedberg
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
14/05/1851
-Place reference
--Place
Death
03/04/1913 Malmö (Stad) [sv]

-Time
03/04/1913
-Place reference
--Place
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: FrKA 1868-1875, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
École des beaux Arts i Paris, elev till Ch Garnier, Questel och Pascal 1875-1877.

Verksamhet: Verksam i Malmö.

Lärarverksamhet: Lektor i byggnadskonst vid TES 1878-1913, Tekniska Elementarskolan i Malmö, rektor 1911-1913.
Föreståndare för tekniska yrkesskolan 1883-1913.Resor: Italien (Rom) 1877.

Medlemskap: STF 1888-1913, Svenska Teknologföreningen.

Verk ett urval:
Byggnader i Malmö: Förlagsaktiebolaget, Östergatan 30, 1880-1881; Restaurantpaviljong, Kungsparken 1881; Flerbostadshus, kontor, Norra Vallgatan 98, 1881; Kirsebergsskolan, Lundavägen 47, 1882-1883; Västra Folkskolan, Ostindiefarargatan, 1882-1883; Flickskola, nu kontor, Slottsgatan 28, 1883-1884; Televerket, nu kontor, Norra Vallgatan 58, 1883; Hushållningssällskapet, Carlsgatan 10, 1885-1887; Betelkyrkan, Kaptensgatan 1886-1887; Riksbanken, nu stadsarkiv, Östergatan 32, 1886-1888; Pildammsskolan, Rådmansgatan 1888-1889; Aspska huset, Slottsgatan 8, 1891-1892; Tekniska Elementarskolan, Kungsgatan 1894-1896; Malmö museum, nu stadsbiblioteket, Regementsgatan 3, 1899-1901; Flerbostadshus, Slottsgatan 12, 1897; Flerbostadshus, Drottninggatan 1, 1901; Elverk, Gasverksgatan 1, 1900-1902; Synagogan, Föreningsgatan 24, 1902-1904; Realskolan nu St Petriskolan, Fersens väg 1, 1904-1908; Tekniska yrkesskolan, nu Pauliskolan, Föreningsgatan 41, 1906-1908; Rothsteinska huset, nu helt ombyggt, kontor, Stortorget 3, 1907-1908; Johannes folkskola, Nikolaigatan 7, 1907-1909; Sparbanken Bikupan, nu kontor mm, Österg 28, 1906-1909 och 1911-1914 samt Affärs- och kontorshus, Stortorget 13B, 1907-1908.
Byggnader i Sjöbo: Färs Härads Sparbank, Gamla Torg 1887-1888; Sjöbo Gästgivaregård, Gamla Torg 1901-1904.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 144.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1513.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 151.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Winge, Gabriel: Centrala Malmös arkitekter. Malmö, 1982. Uppsats, finns vid Arkitekturmuseet.
Ranby, Henrik: Stadsplanering och arkitektur efter 1820. Särtryck ur Malmö stads historia, sjätte delen / 1939-1990, Malmö 1990.
Nilsson, Bertil: Arkitekten John Smedberg. Verksam i Malmö 1878-1913. D-uppsats vid konstvetenskapliga insttutionen, Lunds universitet, HT 1993.
Tykesson, Tyke L och Staaf, Björn Magnusson: Arkitekterna som formade Malmö, Stockholm 1996.
Nilsson, Bertil: Arkitekten och tiden. John Smedberg och hans verk 1878-1913, 1996.
Byggnadstidningen 1908-1913.
SDS 1913-04-04, dödsruna.
Malmö fornminnesförenings årsskrift 1961.
Uppgifter från Gabriel Winge 1990, finns vid Arkitekturmuseet.
Swedish

Primus
666

-Id
666
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077298

-Id
011034077298
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish