Housing allowance Place holder

Bostøtte (norwegian bokmål), Bustønad (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:11:54
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/bostotte
Label
Housing allowance
English

Bostøtte
Norwegian bokmål

Bustønad
Norwegian nynorsk

Not used label
Boligtilskudd
Norwegian bokmål

Bustadtilskot
Norwegian nynorsk

Broader concept
Note
Bostøtte er en hjelp for personer som har lave inntekter og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Det er kommunen som behandler søknaden.
Norwegian bokmål

Bustønad er ei hjelp for personar som har låge inntekter og høge buutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bustønadsordninga. Det er kommunen som behandlar søknaden.
Norwegian nynorsk