Peterson, Ludvig (1853 - 1931) [sv]

Peterson, Ludvig (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:54
27/02/2021 00:46:43
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4266654f-cd9f-4613-a446-101df9203b10 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Peterson, Ludvig
Swedish

First name
Ludvig
Swedish

Last name
Peterson
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
30/06/1853 Frinnaryd (Ort/bebyggd plats) [sv], ,

-Time
30/06/1853
-Place reference
Frinnaryd (Ort/bebyggd plats) [sv], ,
Death
21/01/1931 Lidingö (Stad) [sv], ,

-Time
21/01/1931
-Place reference
Lidingö (Stad) [sv], ,
--Place
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Slöjdskolan I Stockholm 1871-1872.
FrKA 1873-1880, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Arkitekt vid Överintendentsämbetet 1880-1905.
Statens kontrollant vid operabygget i Stockholm 1891-1898 och vid Visby domkyrkas restaurering 1900-1901.
Byggnadschef och ledamot i arméns kasernbyggnadsnämnd 1913-1919.
Egen verksamhet i Stockholm.

Lärarverksamhet: Lärare i husbyggnadskonst vid KTH 1884-1886, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.Resor: Frankrike, Spanien, Österrike, Tyskland och Italien 1881-1883.

Medlemskap: STF 1888-1918, Svenska Teknologföreningen, styrelseledamot 1900-1903, ledamot av styrelsen för avd A 1896 och 1903.
FrKA 1897, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna, kamrerare 1920-1927.

Verk ett urval:
I Stockholm: Palmeska huset, Kungsträdgårdsgatan 2 - Södra Blasieholmshamnen 12, 1884-1886, tillsammans med A Kumlien, H Zettervall; Sveasalen, Hamngatan 18, 1886-1888, nedbrunnen 1899; Humlegårdsgatan 8, 1888; Hyreshus, Sibyllegatan 16 - Linnégatan 32, 1888-1889, tillsammans med Agi Lindegren; Hyreshus, Narvavägen 19-21, 1897, tillsammans med T Stenberg; Frankrikes ambassad, förut Konsul Bloms villa, Narvavägen 26-28, 1900, tillsammans med E Lallerstedt; Höganäsmagasinet, Nybrokajen 7, 1888-1889, rivet 1930; Strand Hotel, Nybrokajen 9, 1911-1912; Ombyggnad av Vasateatern i Lundbergska huset, Kungsgatan - Vasagatan 1892; Konstnärshuset, Smålandsgatan 7, 1897-1898; Birger Jarlsgatan 2-4, 1894-1895, tillsammans med T Stenberg; Livförsäkrings AB Oden, Birger Jarlsgatan 3-5, tillsammans med E Lallerstedt; Birger Jarlspassagen, Birger Jarlsgatan 9, 1894-1897, tillsammans med T Stenberg; Hyreshus, Strandvägen 57, 1895-1900, tillsammans med T Stenberg; Veterinärhögskolan, Roslagsvägen, Albano 1906-1911, tillsammans med R Enblom; Timmermansordens ålderdomshem, Nockeby 1912.
Wahrens kontors- och magasinsbyggnader, Norrköping 1891.
Byggnad för Tekniska skolan, Örebro 1897-1898.
Öland, Källa kyrka 1887–1888.
Småland, Lommaryds kyrka 1889–1893.
Västmanland, Guldsmedshyttans kyrka, Linde sn 1893–1895.
Småland, Gislaveds kyrka, Båraryds sn, 1904 . Ombyggd 1935.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 164.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 135.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, år 1889, plansch 22, Magasinsbyggnad, kv Blasieholmen 38, 39; ibid år 1894 sid 69, Nybyggnad vid Birger Jarlsgatan, Nybrogatan och Smålandsgatan i Stockholm; ibid år 1895 sid 118, Guldsmedshytte kapell, Västmanland; ibid år 1896 sid 39, Nybyggnad kv Fanan 18, Linnégatan - Narvavägen, tillsammans med T Stenberg; ibid år 1897 sid 53, Passage Birger Jarl, tillsammans med T Stenberg; ibid år 1899 sid 143, Svenska konstnärernas nybyggnad, Smålandsgatan; ibid år 1901 sid 6, Nybyggnad Birger Jarlsgatan 3-5, tillsammans med Erik Lallerstedt; ibid år 1903 sid 7, Tekniska skolans hus, Örebro; ibid år 1904 sid 35, Grut, Torben: Förslag till nytt kanslihus vid Kungsträdgården.
Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1915 sid 35, Bergsten, Carl: En ny typ för Arméns infanterikaserner.
H8D 1902:656, 1913:623, 1918:621, 1923:637, 1931:94.
Byggmästaren - Tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik, 1931 sid 69, dödsruna.
Swedish

Primus
657

-Id
657
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077126

-Id
011034077126
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish