Maria Eleonora, drottning av Sverige (1599 - 1655) [sv]

Other languages: Maria Eleonora, drottning av Sverige (swedish)

Royalties, mostly Nordic (Nordiska museet)

Description
Maria Eleonora of Brandenburg was queen of Sweden. She was in conflict with the governing Riksrådet and had her daughter taken out of her care. She was libelled in earlier historical records.
Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:39:06
01/06/2024 05:27:26
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/423a4646-d1d5-4444-9dd7-514afcc2507f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Maria Eleonora, drottning av Sverige
Swedish

First name
Maria Eleonora
Swedish

Alternative name
Maria Eleonora av Brandenburg
Swedish

Title
Drottning av Sverige

-Title
Drottning av Sverige
Swedish
Description
Maria Eleonora of Brandenburg was queen of Sweden. She was in conflict with the governing Riksrådet and had her daughter taken out of her care. She was libelled in earlier historical records.
English

Drottning av Sverige, regent 1620-1632
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1599
www.ne.se 2007-07-19

-Time
1599
-Source
www.ne.se 2007-07-19
Swedish
Death
1655
www.ne.se 2007-07-19

-Time
1655
-Source
www.ne.se 2007-07-19
Swedish
Life role
Queen 1620 1632

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

-Timespan
1620 1632
--Earliest time
1620
--Latest time
1632
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Biography

Maria Eleonora, född 11 november 1599, död 18 mars 1655, svensk drottning, dotter till Johan Sigismund av Brandenburg och Anna av Preussen. Giftermål i november 1620 med Gustav II Adolf. M. födde 1623 en dotter, som bara levde ett år, 1625 fick hon en dödfödd son men i december 1626 föddes den blivande drottning Kristina. Efter Gustav II Adolfs död 1632 var M. länge förtvivlad. Hon fick ingen plats i förmyndarregeringen, och Axel Oxenstierna fråntog henne inflytandet över dotterns uppfostran. Med förmyndarregeringen råkade M. i konflikt, dels om ekonomiska frågor, dels om politiken gentemot hennes ursprungsland, Brandenburg. Åren 1640-48 var M. bosatt i Danmark och Brandenburg, men återvände därefter till Sverige. #www.ne.se 2007-07-19 #2007-07-19

Swedish

Note
mor till Kristina
Swedish

Reference
www.ne.se 2007-07-19
Swedish

Nordiska museet, Primus
33963

-Id
33963
-System
Nordiska museet, Primus
DigitaltMuseum
021036634034
-Id
021036634034
-System
DigitaltMuseum