9776 LAHOLMEN (Poståpneri) [no]

9776 LAHOLMEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
15/08/2017 17:19:22
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/420e0f8d-0734-486d-8be4-bfa14a1436d0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
9776 LAHOLMEN
Norwegian bokmål

Alternative name
LAHOLMEN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/11/1909
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
30/09/1973

-Time
30/09/1973
Code
9776
Type
Norwegian bokmål

History

LAHOLMEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Kjelvik herred, Finmarken amt, under Hammerfest postkontor, ble underholdt fra 1.11.1909. Sirk. 56, 16.10.1909.

Poståpneriet ble fra 1.10.1913 lagt under Honningsvåg postkontor. Sirk. 32, 12.7.1913.

Grunnet krigshandlingene var poståpneriet evakuert fra ultimo 1944, og kom i virksomhet igjen ca 1946.

Poståpneriet 9776 LAHOLMEN ble lagt ned fra 1.10.1973 og samtidig omgjort til brevhus I.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(9776)
Poståpnere:
Handelsm. N. A. Jensen 1.11.1909 (f. 1859).
Handelsm. Arthur Jensen kst. 1.4.1930 (f. 1899). Hadde midlt. vikar fra ca 1946 -- 1.12.1947 (død 19.4.1951).
Hroar Eriksen midlt. 20.4.1951, fast 1.7.1955 (f. 1917).
Samuel Bugge Giæver 1.8.1965 (f. 1907).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1912, da årlig lønn ble satt til kr 100,-, fra 1913 kr 150,- fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/11/1909 30/09/1973

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/11/1909 30/09/1973
--Earliest time
01/11/1909
--Latest time
30/09/1973
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret 2017.

Norwegian bokmål