Andén, Anders (1880 - 1964) [sv]

Andén, Anders (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Anders Hjalmar Andén, född 17 februari 1880 i Forsmark, Uppsala län, död 28 oktober 1964 i Heliga Trefaldighet Uppsala, var en svensk militär (överste). Andén var son till handlaren Heribert Andén och Elin Forssman samt bror till Eva Andén. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:23:32
28/03/2020 04:58:02
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/41739787-d763-42bb-aada-293c09ae3bd5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Andén, Anders
Swedish

First name
Anders
Swedish

Last name
Andén
Swedish

Title
militär

-Title
militär
Swedish
överste

-Title
överste
Swedish
Description
Anders Hjalmar Andén, född 17 februari 1880 i Forsmark, Uppsala län, död 28 oktober 1964 i Heliga Trefaldighet Uppsala, var en svensk militär (överste). Andén var son till handlaren Heribert Andén och Elin Forssman samt bror till Eva Andén.
Swedish

Wikipedia

Birth
17/02/1880

-Time
17/02/1880
Death
28/10/1964

-Time
28/10/1964
Life role
-Life role

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Biography

Anders Hjalmar Andén, född 17 februari 1880 i Forsmark, Uppsala län, död 28 oktober 1964 i Heliga Trefaldighet Uppsala, var en svensk militär (överste). Andén var son till handlaren Heribert Andén och Elin Forssman samt bror till Eva Andén. Han blev underlöjtnant vid Hälsinge regemente (I 14) 1900, tog en fil.kand. i Uppsala 1903 och gick på Krigshögskolan 1905-1907. Andén var instruktör i persiska gendarmeriet 1914-1915, blev kapten 1916 och var tillförordnat legationsråd i Petrograd 1917-1918. Han transporterades till Skaraborgs regemente (I 9) 1920, blev major vid Upplands infanteriregemente (I 8) 1923 och blev överstelöjtnant 1928. Andén var överstelöjtnant i generalstaben 1929, chef för generalstabens utbildningsavdelning 1930, överste och chef för Dalregementet (I 13) 1933-1940 och var befälhavare för Mora försvarsområde 1940-1945. Han var ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien 1931. Andén gifte sig 1911 med Dea Bendz (född 1887), dotter till fil.dr. Anders Bendz och Elin Grönvall. Han var far till Gull (född 1912), Ingegerd (född 1916), Tryggve (född 1919) och Hans (född 1928). (Wikipedia, 2016-08-29, foto från Armémuseum)

Swedish

Activity
Iran

-Place reference
Iran
--Place (text)
Iran
Swedish
Residence
Forsmark

-Place reference
Forsmark
--Place (text)
Forsmark
Swedish
Dotter [sv]
Bunge, Ingegerd (Andén)

-Heading
Dotter
Swedish

-Text
Bunge, Ingegerd (Andén)
Swedish
Carlotta-SMVK
3513920

-Id
3513920
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460871
-Id
021037460871
-System
DigitaltMuseum