Balke, Peder Paulsen (1779 - 1840) [no]

Other languages: Balke, Peder Paulsen (norwegian bokmål)

Eidsvollsmenn (Norsk Folkemuseum) [no]

Life role
Dataset owner
Norsk Folkemuseum (NF - Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
post@norskfolkemuseum.no [no]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 20:36:47
25/05/2024 07:19:36
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/41579ad5-0ea3-4c3e-8a8b-b6625e2036e7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Balke, Peder Paulsen
Norwegian bokmål

First name
Peder
Norwegian bokmål

Middle name
Paulsen
Norwegian bokmål

Last name
Balke
Norwegian bokmål

Wikipedia

Store norske leksikon

Birth
04/05/1779

-Time
04/05/1779
Death
06/09/1840

-Time
06/09/1840
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk


Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Peder Balke tjenestegjorde som korporal i Søndenfjeldske dragonregiment. I tillegg drev han fra 1813 slektsgården Østre Balke. Våren 1814 ble storbonden fra Østre Toten valgt til riksforsamlingen som representant for regimentet. Her traff han igjen naboen og svogeren Nils Dyhren som møtte for jegerkorpset. Som Dyhren sluttet Balke seg til selvstendighetspartiet, men deltok ikke aktivt i debattene. Høsten 1814 ble han varamann til det overordentlige storting, men trengte ikke møte. Heller ikke senere kom han til å møte på Stortinget.

Norwegian bokmål

Occupation
soldat

-Occupation specification
soldat
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021038773921
-Id
021038773921
-System
DigitaltMuseum