Bergh, Rolf (1919 - 2005) [sv]

Other languages: Bergh, Rolf (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:09:39
08/06/2024 00:19:24
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/40fae0e8-df67-4261-8866-86c381342692 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bergh, Rolf
Swedish

First name
Rolf
Swedish

Last name
Bergh
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
11/02/1919
-Place reference
--Place
Death
02/11/2005 , , Täby [sv],

-Time
02/11/2005
-Place reference
, , Täby [sv],
--Place (text)
Täby
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Utbildning: KTH 1944, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1953, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Hakon Ahlberg, Helge Zimdal, Kungliga järnvägsstyrelsen, HSB 1944-1953.
Domkyrkoarkitekt i Mariestad 1959, i Linköping från 1982.
Egen verksamhet från 1954.

Lärarverksamhet: KTH 1975-1990, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Tävlingar: S:ta Birgittas kyrka och församlingsgård, Nockeby i Stockholm 1952.
Tungelsta kyrka och församlingshem i Västerhaninge 1968.
Lycksele kyrka i Lappland, restaurering 1975.
Kyrka och församlingsgård, Torvalla i Östersund 1985.Resor: Europa, norra Afrika 1949.
Romstipendiat 1951-1952.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Hus. 27 arkitekters val ur svensk byggnadskonst, Kring Västerplana kyrka. Stockholm 1965.
Arkitekturmuseets årsbok 1990, Form är en dialog.
Konsthistorisk Tidskrift 1954, En studie av golvet i Pantheon.
Mellanrummet I-IV, KTH 1978.
Radie 1979 nr 3, Hagia Sofia.
Småkyrkan i funktion, Diakonistyrelsen 1957.

Verk ett urval:
Friggeråkers kyrka, kyrkogård och stapel, Falköping, Västergötland 1955.
St Botvids kyrka och församlingshem, Oxelösund 1957.
S:ta Birgittas kyrka och församlingsgård, Nockeby, Stockholm 1962.
Östertälje kyrka och församlingsgård, Södermanland 1962.
Aspeboda kyrka, Dalarna, återuppbyggnad, 1963.
Hagby rundkyrka, restaurering, Småland 1968.
Björhövda, kapell för Engelbrekts församling, Norrtälje 1970.
Tungelsta kyrka och församlingshem, Västerhaninge 1973.
Munken, församlingsgård, Sigtuna 1973.
Säby kyrka och församlingshem, Salemstaden 1974.
Vårdinge folkhögskola, kapell, Södermanland 1974.
Grytnäs kyrka, Avesta 1975. Samlan-kyrka och församlingslokaler.
Tösse kyrka, Dalsland, restaurering och utredning., 1978.
Lycksele kyrka, Lappland, restaurering 1978.
Refugium, Sigtunastiftelsen, till- och ombyggnad 1977.
Storvreta kyrka och församlingsgård, Uppland 1979.
Umeå stadskyrka, restaurering och tillbyggnad 1982-1984.
Figeholms kyrka, Oskarshamn 1984.
Kyrka och församlingsgård, Torvalla, Östersund 1988.
Linköpings domkyrka, ombyggnad av tornparti 1980-1984.
St Nicolai katolska kyrka, Linköping 1990.
Studiokyrkan 1966 (se bl a Arkitektur 1970:7), en monteringsfärdig kyrka med möjligheter till komplettering med arbetslokaler. (Töreboda Limträ AB, Törebodakyrkan). Uppförd på ett flertal platser 1967-1982.
Typkyrka, Oresjöhus, i Fagersta med församlingsgård 1979, i Ekerö 1981.
Samlan, 1966, det kommunikativa rummet, byggd i anslutning till Tungelsta församlingsgård 1973, Munken, Sigtuna 1973, St Marcus i Skövde församlingsgård, Grytnäs kapell 1975, Kil församlingsgård 1979.
Folkets hus, idéprojekt, konferenslokal i Gålsjö bruk, Medelpad 1979, i Hallsberg, Närke 1979.
Orglar i S:ta Birgitta, Nockeby 1962, i Engelbrektskyrkan, Stockholm 1964, i Svedala kyrka 1969, i S:t Nicolai kyrka, Nyköping 1969, i Heliga Trefaldighet, Gävle 1971, i Matteus kyrka Stockholm, 1972, i Klosterkyrkan, Eskilstuna 1972, i Lycksele kyrka 1978 .
Utställningar: Arkitekturmuseet 1982. Rum för samling.
Museet Holmen, Løgumkloster 1990. Rum för samling.
Stora Sköndal 1991. Rum för helhet.
Lunds tekniska högskola 1991.
Östergötlands museum 1993. Linköpings domkyrka - tankar om rummet.

Swedish

Reference
Skriftliga svar på Arkitketurmuseets frågelista.
Thomelius, Börje: Spegling av teologi och liturgi. Rolf Berghs kyrkoarkitektur. Akademisk avhandling, Lunds universitet, 1992. Stockholm, 1992.
Cornell, Elias: Humanistic inquires into Architecture I-III. Akademisk avhandling, Chalmers tekniska högskola 1959.
Licht, Kjeld de Fine: The rotunda in Rome. A study of Hadrian's Pantheon. Jysk arkaeologisk selskabs skrifter, nr 8 . Akademisk avhandling. Aarhus Universitet. Köpenhamn, 1968.
Berg, Rolf och Björklund, Sven: Det kommunikativa rummet Samlaren. uo, 1974.
Föreningen för arkitekturforskning (utgivare): Tidskrift för arkitekturforskning, 1991:1 volym 1.
Arkitekturmuseet, årsbok 1982 och 1991.
Ridderstedt, Lars (red): Kyrkan bygger vidare. En krönika i ord och bild . Stockholm, 1974.
von Arndt, Hervor (red): The SAR-guide to contemporary Swedish architecture 1968 - 1978. Stockholm, 1978.
Hultin, Olof (red): Arkitektur i Sverige. Architecture in Sweden 1973 - 83. Stockholm, 1983.
Hultin, Olof: Arkitektur i Sverige 1984 - 89. Architecture in Sweden. Stockholm, 1989.
Form, 1954:1 och 1974:3.
Arkitektur - the Swedish review of Architecture åren 1958:11, 1965:11, 1970:7, 1976:1, 1977:4, 1985:9, 1988:10 och 1991:4.
Sten årg 1965:1, 1985, 1989, 1992.
Kunst und Kirche, 1959:4, 1966:2 o 4, 1970:4, 1979:1, 1980:3, 1981:2.
Vår kyrka 5/6 1981.
Skara stiftsbok 1955.
Schnell, Sörmländska kyrkor 1954.
Stockholms stiftsbok 1962/63, 1975.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Swedish

Primus
926

-Id
926
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075819

-Id
011034075819
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish