Andra klass-ubåtarna [sv]

Other languages: Andra klass-ubåtarna (swedish)

Svenska marinens klasser för örlogsfartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Klass inom svenska marinen bestående av fem ubåtar sjösatta 1909-1915. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:50
23/05/2018 20:34:18
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/40b07f74-a9a0-47dc-9b57-dacfa89a359d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Andra klass-ubåtarna
Swedish

Alternative name
2 klass ubåt
Swedish

2. klass ubåt
Swedish

2:a klass ubåtarna
Swedish

Andra klass ubåt
Swedish

Description
Klass inom svenska marinen bestående av fem ubåtar sjösatta 1909-1915.
Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Measurement
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
26,8
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
3,6
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
3,3
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Swedish

-Value
8,8
-Measurement type
Swedish

-Value
30
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Swedish

-Value
10
-Unit
-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish