Hægglund, Ernst (1851 - 1927) [sv]

Hægglund, Ernst (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:22
19/06/2021 00:35:28
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/40a30fba-3bb0-44d5-85ff-541853be3ecf | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hægglund, Ernst
Swedish

First name
Ernst
Swedish

Last name
Hægglund
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
03/03/1851 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
03/03/1851
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Death
01/04/1927 , , Sävsjö [sv]

-Time
01/04/1927
-Place reference
, , Sävsjö [sv]
--Place (text)
Sävsjö
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Murarelev 1874.
TS, Tekniska skolan i Stockholm.
FrKA 1875-1880, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
Burskap såsom byggmästare 1893.

Verksamhet: Anställd hos E Jacobsson och Magnus Isæus 1878-1881.
Egen verksamhet Stockholm från 1882.

Lärarverksamhet: Assistent vid KTH 1886-1890, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Medlemskap: STF 1888-1895, Svenska Teknologföreningen.
MurmÄ, Murmästarämbetet.

Egna skrifter: Teknisk tidskrift 1900, Om Kungsholms nya folkskolebyggnad och dess värmeledning.

Verk ett urval:
Varmbadhus Södertälje 1884-1887 (brann 1903).
Stadshus (Stadshotellet) Järnag 9, Södertälje 1886-1888.
Privathus, Södertälje.
Maria folkskola, Ringv 23, Stockholm, 1890-1892.
Östermalms (Engelbrekts) folkskola, Valhallav 76, Stockholm 1896-1901 (se H8D 1902:263 och 304) Tillsammans med K Elméus.
Kungsholmens folkskola, Flemingg 113, Stockholm 1898-1900 (se H8D 1900:138).
Hedvig Eleonora folkskola, Linnég 54, Stockholm 1898.
Birger Jarls bazar, Birger Jarlsg 7, Stockholm 1887-1888.
Birger Jarlsg 12 och 16, Stockholm 1888-1892.
Birger Jarlsg 33, Stockholm 1887.
Frejg 31, Stockholm 1901-1902.
Hornsg 60, Stockholm 1894.
Cirkusbyggnad, Djurgården, Stockholm 1892-1893.
Folkskola, Hudiksvall.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 140.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 61.
Alm, Henrik: Murmästar-ämbetet i Stockholm. Stockholm, 1935. Sid 109.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Stockholms stadsmuseum (utgivare): Södermalm. Södra Maria del av Högalid. Byggnadsinventering. Stockholm, 1974.
Gelotte, Göran: Stadsplaner och bebyggelsetyper i Södertälje intill år 1910. Stockholm, 1980.
Swedish

Primus
668

-Id
668
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076531

-Id
011034076531
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish