2283 KILEN (Brevhus) [no]

Other languages: 2283 KILEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:37:03
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/409d576a-0560-4177-a178-cb471ea86271 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2283 KILEN
Norwegian bokmål

Alternative name
KILEN
Norwegian bokmål

Establishment
02/02/1886 Åsnes (Kommune) [no], , ,

-Time
02/02/1886
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
2283
Type
Norwegian bokmål

History

KILEN brevhus, Asnes herred, Solør fogderi, under Kongsvinger postkontor, i postruten Aasnes -- Brogrängen, ble opprettet den 2.2.1886.

Brevhuset KILEN ble lagt ned fra 1.7.1896 og samtidig omgjort til poståpneri med navnet Skalbukilen.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 46.

Brevhusstyrere:
Lærer Emil Kokkin 2.2.1886.
Olaf Kilen i 1895 (f. 1869).

SKALBUKILEN poståpneri, i Aasnes herred, Solør fogderi, under Kongsvinger postkontor, i postruten mellom Aasnes og Aasnes Finskov, ble underholdt fra 1.7.1896. Sirk. 23, 26.6.1896.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet 2283 SKALBUKILEN ble fra 1.1.1995 endret til 2283 ÅSNES FINNSKOG. Sirk. 23, 15.12.1994.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(2283)
Poståpnere/styrere:
Olaf Kilen 1.7.1896 (f. 1869).
Helge Kilen 31.12.1938 (f. 1904, død 4.3.1942).
Petra Bjørnstad midlt. 4.3.1942, fast 1.8.1942 (f. 1918).
Lisbet Bjørnseth vikar 1.9.1981, fast 1.3.1983 (f. 1954).

Årlig poståpnerlønn var fra 1896 kr 80,-, fra 1902 kr 200,- fra 1912 kr 300,-, fra 1913 kr 350,-, fra 1914 kr 400,- og fra 1917 kr 550,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 02/02/1886 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
02/02/1886 ?
--Earliest time
02/02/1886
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440702

-Id
021166440702
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål