Nature conservation Place holder

Naturvern (norwegian bokmål), Naturvern (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:13:50
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/naturvern
Label
Nature conservation
English

Naturvern
Norwegian bokmål

Naturvern
Norwegian nynorsk

Not used label
Artsvern
Norwegian bokmål

Biologisk mangfald
Norwegian nynorsk

Biologisk mangfold
Norwegian bokmål

Freding
Norwegian nynorsk

Fredning
Norwegian bokmål

Landkapsvernområde
Norwegian bokmål

Landkapsvernområde
Norwegian nynorsk

Marine verneområde
Norwegian nynorsk

Marine verneområder
Norwegian bokmål

Miljøinformasjon
Norwegian bokmål

Miljøinformasjon
Norwegian nynorsk

Miljøvern
Norwegian bokmål

Miljøvern
Norwegian nynorsk

Myrvern
Norwegian bokmål

Myrvern
Norwegian nynorsk

Nasjonalpark
Norwegian bokmål

Nasjonalpark
Norwegian nynorsk

Naturreservat
Norwegian bokmål

Naturreservat
Norwegian nynorsk

Restriksjonssone
Norwegian bokmål

Restriksjonssone
Norwegian nynorsk

Spesialområde bevaring
Norwegian bokmål

Spesialområde bevaring
Norwegian nynorsk

Trua artar
Norwegian nynorsk

Trua arter
Norwegian bokmål

Artsvern
Norwegian nynorsk

Truede arter
Norwegian bokmål

Verneområde
Norwegian bokmål

Verneområde
Norwegian nynorsk

Verneverdig
Norwegian bokmål

Verneverdig
Norwegian nynorsk

Våtmarksvern
Norwegian nynorsk

Våtmarksvern
Norwegian bokmål

Broader concept
Note
Tiltak som gjøres for å bevare naturområder, kulturlandskap og naturtyper.
Norwegian bokmål

Tiltak som blir gjort for å bevare naturområde, kulturlandskap og naturtypar.
Norwegian nynorsk