Birger, Selim Gotthard (1879 - 1931) [sv]

Birger, Selim Gotthard (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Med.dr. Botanist. B. författade ett mycket stort antal botaniska arbeten om floristik, växtgeografi och naturskydd i Sverige och ett flertal biografier över svenska botanister. Skänkt 2 föremål från Sydafrika, inv. 25.4. /US [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
08/01/2018 20:18:42
18/01/2020 04:12:32
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/407a99d2-9f41-42fb-91f7-12cd77539df8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Birger, Selim Gotthard
Swedish

First name
Selim Gotthard
Swedish

Last name
Birger
Swedish

Description
Med.dr. Botanist. B. författade ett mycket stort antal botaniska arbeten om floristik, växtgeografi och naturskydd i Sverige och ett flertal biografier över svenska botanister. Skänkt 2 föremål från Sydafrika, inv. 25.4. /US
Swedish

Wikipedia

Birth
1879

-Time
1879
Death
1931

-Time
1931
Biography

Med.dr. Botanist. B. författade ett mycket stort antal botaniska arbeten om floristik, växtgeografi och naturskydd i Sverige och ett flertal biografier över svenska botanister. Skänkt 2 föremål från Sydafrika, inv. 25.4. /US

Swedish

Carlotta-SMVK
1174429

-Id
1174429
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460969
-Id
021037460969
-System
DigitaltMuseum