Ytter-Bælka (Forlatt sted) [no]

Ytter-Bælka (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]


URI
http://kulturnav.org/40431ec1-f1a7-483e-8a78-d38040024c50 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Ytter-Bælka
Norwegian bokmål

Alternative name
Ytter-Bælka
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
67.93119, 16.41092, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
67.93119
-Longitude (Easting)
16.41092
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
983412

-Id
983412
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål