Arbman, Holger (1904 - 1968) [sv]

Arbman, Holger (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Arkeolog, verksam vid Statens historiska museum 1928-45. Professor i nordisk och jämförande fornkunskap i Lund sedan 1945-1968. A. har främst studerat vikingatida handel, konst och kultur. Skänkt 1 föremål från Turkestan, inv. 54.24. /US [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
10/10/2019 05:41:33
28/03/2020 04:58:09
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3fe5c800-5957-402f-a845-712536cb7c62 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Arbman, Holger
Swedish

First name
Holger
Swedish

Last name
Arbman
Swedish

Description
Arkeolog, verksam vid Statens historiska museum 1928-45. Professor i nordisk och jämförande fornkunskap i Lund sedan 1945-1968. A. har främst studerat vikingatida handel, konst och kultur. Skänkt 1 föremål från Turkestan, inv. 54.24. /US
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1904

-Time
1904
Death
1968

-Time
1968
Biography

Arkeolog, verksam vid Statens historiska museum 1928-45. Professor i nordisk och jämförande fornkunskap i Lund sedan 1945-1968. A. har främst studerat vikingatida handel, konst och kultur. Skänkt 1 föremål från Turkestan, inv. 54.24. /US

Swedish

Same as (internal)
-Text
Хольгер Арбман Erik Holger Arbman (Readly.ru)
Swedish
Carlotta-SMVK
1128011

-Id
1128011
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460898
-Id
021037460898
-System
DigitaltMuseum