Axle load restrictions Place holder

Aksellastrestriksjoner (norwegian bokmål), Aksellastrestriksjonar (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:11:23
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/aksellastrestriksjoner
Label
Axle load restrictions
English

Aksellastrestriksjoner
Norwegian bokmål

Aksellastrestriksjonar
Norwegian nynorsk

Not used label
Telerestriksjoner
Norwegian bokmål

Telerestriksjonar
Norwegian nynorsk

Broader concept
Note
Innskrenking av hvor tunge kjøretøy som kan kjøre på en veg. Akseltrykket må vere under en viss grense.
Norwegian bokmål

Innskrenking av kor tunge køyretøy som kan køyre på ein veg. Akseltrykket må vere under ei viss grense.
Norwegian nynorsk