Sjöbeck, Mårten (1886 - 1976) [sv]

Sjöbeck, Mårten (swedish)

Database of Photographers (Sweden) (Nordiska museet)

Description
Mårten Sjöbeck (1886-1976) var botaniker och markhistoriker. Bland annat skrev som anställd vid Kungliga Järnvägsstyrelsen artiklar och fotograferade för en serie landskapsböcker. Han dokumenterade det gamla svenska bondelandskapet i fotografi. [sv]
Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter GDPR dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
01/03/2017 08:13:00
24/09/2022 08:15:42
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3fc5c2be-d8b9-4545-98ef-f153bb67e2ca | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sjöbeck, Mårten
Swedish

First name
Edvard Mårten
Swedish

Last name
Sjöbeck
Swedish

Description
Mårten Sjöbeck (1886-1976) var botaniker och markhistoriker. Bland annat skrev som anställd vid Kungliga Järnvägsstyrelsen artiklar och fotograferade för en serie landskapsböcker. Han dokumenterade det gamla svenska bondelandskapet i fotografi.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
19/09/1886 , , Danmark [sv]

-Time
19/09/1886
-Place reference
, , Danmark [sv]
--Place (text)
Danmark
Swedish
Death
06/11/1976 , , Helsingborg, Helsingborgs kommun, Skåne län [sv]

-Time
06/11/1976
-Place reference
, , Helsingborg, Helsingborgs kommun, Skåne län [sv]
--Place (text)
Helsingborg, Helsingborgs kommun, Skåne län
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

Mårten Sjöbeck (1886-1976) föddes i Köpenhamn. Han växte upp i Skåne och avlade studentexamen i Malmö 1907. Han började studera geologi och botanik vid Lunds universitet men fick avbryta sina studier av ekonomiska skäl när hans far dog. 1909 anställdes han vid Kungliga Järnvägsstyrelsen (föregångare till Statens Järnvägar), först som kontorsskrivare, senare som byråchef fram till pensioneringen 1953. Han bosatte sig i Helsingborg och ägnade sig åt botaniken på sin fritid.

På 1920-talet gjorde Mårten Sjöbeck byggnadshistoriska fältarbeten på jakt efter ålderdomlig allmogebebyggelse och under 1930-talet utvecklade han den syntes av olika discipliner som kom att kallas markhistoria, som får betraktas som hans livsverk. Han var en pionjär i sina teorier om hur människan format landskapet under tusentals år, genom aktiviteter som odling, bete, slåtter och lövtäkt. Han var också en föregångare i sin syn på hur kulturlandskapet skulle vårdas och bevaras.

Sjöbeck blev 1950 filosofie hedersdoktor vid Lunds universitet och 1966 tilldelades han stora Linnémedaljen i guld av Kungliga Vetenskapsakademien.

På uppdrag av Kungliga Järnvägsstyrelsen producerade Sjöbeck mellan åren 1926-1953 13 landskapsböcker med järnvägarna som utgångspunkt. Böckerna är en slags resehandböcker med natur- och kulturbeskrivningar. Alla böckerna är rikt illustrerade med fotografier tagna av Sjöbeck själv. 'Gästrikland och Hälsingland - färdvägar och vandringsstigar utgående från statsbanorna' utkom 1939.

Mårten Sjöbecks fotografier dokumenterar det gamla bondesamhällets landskap som Sjöbeck såg försvinna i takt med industrialisering och nya förutsättningar för jordbruket.

Swedish

Has works/objects at
-Organization/collection
-Organization/collection
Länsmuseet Gävleborg fick 1988 i gåva 740 fotografier som Sjöbeck tagit 1937-1938 under arbetet med boken om Gästrikland och Hälsingland.

-Organization/collection
-Set
Länsmuseet Gävleborg fick 1988 i gåva 740 fotografier som Sjöbeck tagit 1937-1938 under arbetet med boken om Gästrikland och Hälsingland.
--Description
Länsmuseet Gävleborg fick 1988 i gåva 740 fotografier som Sjöbeck tagit 1937-1938 under arbetet med boken om Gästrikland och Hälsingland.
Swedish
-Organization/collection
Samling: Mårten Sjöbeck.
Bildsamlingen överlämnades av Kungliga Järnvägsstyrelsen på 1950-talet. Fotografierna är dokumentationsbilder från 1920-tal till omkring 1960. De visar landskap och kulturmiljöer, städer, byggnader och fornlämningar, människor och husdjur.

-Organization/collection
-Set
Samling: Mårten Sjöbeck.
Bildsamlingen överlämnades av Kungliga Järnvägsstyrelsen på 1950-talet. Fotografierna är dokumentationsbilder från 1920-tal till omkring 1960. De visar landskap och kulturmiljöer, städer, byggnader och fornlämningar, människor och husdjur.
--Description
Samling: Mårten Sjöbeck.
Bildsamlingen överlämnades av Kungliga Järnvägsstyrelsen på 1950-talet. Fotografierna är dokumentationsbilder från 1920-tal till omkring 1960. De visar landskap och kulturmiljöer, städer, byggnader och fornlämningar, människor och husdjur.
Swedish
Reference
Sveriges dödbok 1947-2006
Swedish

-Text
Mårten Sjöbeck. Fotografier av ett svunnet kulturlandskap / Leif Gren. Riksantikvarieämbetet, 1998. (ISBN 91-7209-132-0)
Swedish
-Text
Mårten Sjöbeck. http://www.ne.se/mårten-sjöbeck, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-06-12.
Swedish
-Text
E Mårten Sjöbeck, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5971, Svenskt biografiskt lexikon (art av Karin Gustavsson), hämtad 2015-06-16.
Swedish
-Text
www.academia.edu / Karin Gustasson, Helsingborgs museer: Naturen som kultur. Mårten Sjöbeck och bondens landskap
Swedish
NFR
5361

-Id
5361
-System
NFR
DigitaltMuseum
021035593544

-Id
021035593544
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konverterad från Nationella fotografregistret (NFR) 2014-05-13

Swedish