Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:14:29
11/07/2020 05:55:50
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3fa43a66-95ad-4da8-9c82-56f97b99ad3d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Reimers, Knud H.
Swedish

First name
Knud
Swedish

Middle name
Hielmberg
Swedish

Last name
Reimers
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1906

-Time
1906
Death
1987

-Time
1987
Life role
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish


Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Knud H Reimers föddes i Aarhus i Danmark. Han gick på teknisk högskola i Bremen och praktiserade bland annat på Abeking & Rasmussens varv i Bremen. 1930 fick Reimers anställning hos konstruktören Gustaf Estlander i Stockholm och övertog senare firman vid dennes död.

Förutom sin yachtkonstruktörsverksamhet har Reimers ägnat sig åt bl a yachtmäkleri och försäljning av båtmotorer genom firmorna Knud H Reimers yachtkonstruktion, AB Knud H Reimers och söner, AB Motorreimers, NITAB och AB Elektrometallisering.

Reimers var en mycket produktiv konstruktör som ritade alla slags båtar. Många av dem gick på export. Kända konstruktioner är t ex Tumlaren, Fingal och Albatross. Hans ritningssamling som förvaras på Sjöhistoriska museet i Stockholm, innehåller runt 5000 ritningar och även mycket korrespondens och andra handlingar från hans konstruktionsverksamhet. Det är framförallt fritidsbåtar, både segel- och motor, men även fiskebåtar och sightseeingbåtar.

Knud Reimers var också en duktig kappseglare.

Swedish

Has constructed
Reference
100 år under segel: svensk segling 1905-2005 : Svenska seglarförbundet, Nautiska förlaget, Stockholm, 2004
Swedish

DigitaltMuseum
021035593967
-Id
021035593967
-System
DigitaltMuseum