Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:14:29
27/05/2023 04:21:09
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3fa43a66-95ad-4da8-9c82-56f97b99ad3d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Reimers, Knud H.
Swedish

First name
Knud
Swedish

Middle name
Hielmberg
Swedish

Last name
Reimers
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1906

-Time
1906
Death
1987

-Time
1987
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk


Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Knud H Reimers föddes i Aarhus i Danmark. Han gick på teknisk högskola i Bremen och praktiserade bland annat på Abeking & Rasmussens varv i Bremen. 1930 fick Reimers anställning hos konstruktören Gustaf Estlander i Stockholm och övertog senare firman vid dennes död.

Förutom sin yachtkonstruktörsverksamhet har Reimers ägnat sig åt bl a yachtmäkleri och försäljning av båtmotorer genom firmorna Knud H Reimers yachtkonstruktion, AB Knud H Reimers och söner, AB Motorreimers, NITAB och AB Elektrometallisering.

Reimers var en mycket produktiv konstruktör som ritade alla slags båtar. Många av dem gick på export. Kända konstruktioner är t ex Tumlaren, Fingal och Albatross. Hans ritningssamling som förvaras på Sjöhistoriska museet i Stockholm, innehåller runt 5000 ritningar och även mycket korrespondens och andra handlingar från hans konstruktionsverksamhet. Det är framförallt fritidsbåtar, både segel- och motor, men även fiskebåtar och sightseeingbåtar.

Knud Reimers var också en duktig kappseglare.

Swedish

Has constructed
Reference
100 år under segel: svensk segling 1905-2005 : Svenska seglarförbundet, Nautiska förlaget, Stockholm, 2004
Swedish

DigitaltMuseum
021035593967
-Id
021035593967
-System
DigitaltMuseum