Arthur Andersson (Rederi) [sv] - Deprecated

Arthur Andersson (swedish)

Rederier (Ålands sjöfartsmuseum [sv]) [no]

Description
Åländsk redare med lastbärande segel- och motorfartyg. Grundade Rederiaktiebolaget Asta. [sv]
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
25/05/2022 11:34:57
Deprecated
Status

URI
Needs to be published, before URI is available
Name
Arthur Andersson
Swedish

Description
Åländsk redare med lastbärande segel- och motorfartyg. Grundade Rederiaktiebolaget Asta.
Swedish

Establishment
1923

-Time
1923
Termination
1955
Arthur Andersson avlider och ledningen övertas av svärsonen Lennart Karlsson

-Time
1955
-Dating comment
Arthur Andersson avlider och ledningen övertas av svärsonen Lennart Karlsson
Swedish
Type

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

History

Arthur Andersson inledde sin bana som sjöman och var befälhavare på flera segelfartyg. Bildade ett partrederi 1923 med inköp av fyrmastade skonertskeppet Atlas. Var huvudredare för flertalet andra segelfartyg. Etablerade sig som redare i Mariehamn 1927. Det första motordrivna fartyget, ms Alca, köptes 1928. Alca anses vara det första egentliga motorfartyget på Åland. Rederiaktiebolaget Asta, som kom att bli samlande namn för Arthur Anderssons rederiverksamhet, bildades 1934 i och med köpet av ss Asta. fartyget i Asta-flottan hade alla namn som började på A. Rederiets ledning övertogs av svärsonen Lennart Karlsson då Arthur Andersson avled 1955.

Swedish

Succeeded by
-Other actor
-Other actor
Reference
Harberg, Justus (1995): Åländsk sjöfart med maskindrivna fartyg,
Swedish

Kåhre, Georg, Kåhre, Karl (1988): Den åländska segelsjöfartens historia
Swedish

DigitaltMuseum
021166004731
-Id
021166004731
-System
DigitaltMuseum