Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/01/2017 22:05:48
02/12/2023 03:26:12
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3f50a565-440f-4409-a027-e4fe0f53e0a8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Brohäll, Per
Swedish

First name
Per
Swedish

Last name
Brohäll
Swedish

Wikipedia

Birth
1917

-Time
1917
Death
1989

-Time
1989
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Per Brohäll föddes i Forshaga, Värmland. Efter studentexamen 1935 genomgick han 1937-39 flygkrigsskolan i Ljungbyhed. Han var sedan anställd i Flygvapnet till 1967. Från 1968 hade han en egen firma, Brohälls konstruktionsbyrå AB.

Brohäll uppmärksammades 1950 som båtkonstruktör genom att vinna Yachting Worlds pristävling om People's boat. Brohäll ritade främst båtar avsedda för familjebruk. Av hans tidigare konstruktioner var många avsedda för amatörbyggare (Pop 16, Stanley 19 etc). Många av hans båtar kom att produceras i stort antal, till exempel segelbåtarna Trissjollen, Viggen och Vega och motorbåtarna i Albin-serien. Hans konstruktioner för Larsson Trade, senare Albin Marin, gjorde det företaget till en av de största båttillverkarna i Europa under 70-talet. Det sägs att över 30 000 båtar har byggts efter Per Brohälls ritningar.

Brohäll skrev artiklar om segling, båtkonstruktion och båtbygge i tidskriften Till Rors, framförallt under 1950-talet. Han skrev också böcker bland annat Min segelbåt (1:a uppl 1957) och Bygg båten själv (1965).

Swedish

Has constructed
Reference
100 år under segel: svensk segling 1905-2005 : Svenska seglarförbundet, Nautiska förlaget, Stockholm, 2004
Swedish

DigitaltMuseum
021035593916
-Id
021035593916
-System
DigitaltMuseum