Gleditsch, Marie Hermana Dorothea (1860 - 1925) [no]

Gleditsch, Marie Hermana Dorothea (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:01:32
10/08/2019 01:28:02
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/3f500936-109d-40f0-a3ba-9fae9324d797 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Gleditsch, Marie Hermana Dorothea
Norwegian bokmål

First name
Marie Hermana Dorothea
Norwegian bokmål

Last name
Gleditsch
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1860

-Time
1860
Death
1925

-Time
1925
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Datter av Ludvig Carl G. (1816-97) og Mina Othilie Smit (1829-1903), g. m. Conrad Langaard Christiansen. (1873-1925), sønn av Christian C. og Gina Bull. OB har bilder av Gunerius Pettersens forretning 1902, Slottet u. å. og 2 portretter med praktfullt bakteppe fra 1895. Var en av utstillerne på Bergensutstillingen 1898.

Virkested:
1895 ca: Oslo; Grændsen 19
1898-1905: Oslo; Grændsen 3
1895 ca-1905: Oslo

Norwegian bokmål

Reference
Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Alternative id
FR: 954

-Id
954
-System
FR
DigitaltMuseum: 021036006046

-Id
021036006046
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål