System concepts

Systemtermer (norwegian bokmål), Systemtermer (swedish)

Description

Systeminterne termer [no]

04.09.2018 13:22:13
In operation
Status

URI
http://kulturnav.org/3f234d39-3379-41c4-9457-42084dbb763b
Download
Login/register to download the dataset content
21 to 23 of 23 hits.
Status
In operation
Total number of records
14
Content updated
09.09.2017 06:32:15
Dataset
Dataset owner
KulturIT AS (Selskap) [no] owns the information on this page

Categories


Status
Ongoing work
Total number of records
1
Content updated
18.05.2016 12:51:31
Dataset

Categories


Status
Ongoing work
Total number of records
2
Content updated
26.09.2017 13:59:27
Dataset

Categories


Name
System concepts
English

Systemtermer
Norwegian bokmål

Systemtermer
Swedish

Description
Systeminterne termer
Norwegian bokmål

Datasetet innehåller dataset som i sin tur innehåller systeminterna termer. Dessa termer används för att beskriva den information som lagras i KulturNav. Det är så att säga metadata om metadata.
Swedish

Content type

Norwegian bokmål


Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish