Elgström, Ossian Josef David (1883 - 1950) [sv]

Elgström, Ossian Josef David (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Ossian Elgström, konstnär och författare med stort intresse för arktiska kulturer. Skrev ett trettiotal böcker varav en tredjedel behandlar Lappland, Sibirien och Grönland. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
15/12/2021 09:10:35
15/01/2022 07:06:48
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3f0813bd-28a1-482f-a76b-98bff80f7959 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Elgström, Ossian Josef David
Swedish

First name
Ossian David Josef
Swedish

Last name
Elgström
Swedish

Title
konstnär

-Title
konstnär
Swedish
Description
Ossian Elgström, konstnär och författare med stort intresse för arktiska kulturer. Skrev ett trettiotal böcker varav en tredjedel behandlar Lappland, Sibirien och Grönland.
Swedish

Wikipedia

Birth
1883

-Time
1883
Death
1950

-Time
1950
Biography

Ossian Elgström, konstnär och författare med stort intresse för arktiska kulturer. Skrev ett trettiotal böcker varav en tredjedel behandlar Lappland, Sibirien och Grönland. Förutom måleri, teckningar, bokillustrationer och vävar utförde han även flera offentliga utsmyckningar. Elgström företog fr o m 1913 en rad resor till Lappland (1913, 1917, 1918-21, 1928), Grönland (1915) och Sibirien (1917). Under 1930-talet vistades Elgström i Torekov och senare flyttade han till Båstad.
Det finns samlingar och verk från Elgström på flera museer, bl. a. Etnografiska museet, Nationalmuseum och Malmö museer.
Far till Turid Lindahl.

Swedish

Parent Of
Same as (internal)
Replaces
Elgström, Ossian (1883 - 1950)
Swedish

Dotter [sv]
Lindahl, Turid

-Heading
Dotter
Swedish

-Text
Lindahl, Turid
Swedish
Carlotta-SMVK
1021375

-Id
1021375
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461187
-Id
021037461187
-System
DigitaltMuseum