Grong (Kommune) [no]

Other languages: Grong (norwegian bokmål)

Kommune [no]

02/03/2024 08:18:32
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/3ec65333-8944-4662-8a79-9b2bd8ab34f5 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Grong
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Code
5045
Place type

Norwegian bokmål

Swedish

Coordinates
64.46397, 12.31114, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
64.46397
-Longitude (Easting)
12.31114
Is Part Of
Was part of at time
-Was part of at time
-Timespan
31/12/2017
--Latest time
31/12/2017
Kommunenummer før 2019
1742

-Id
1742
-System
Kommunenummer før 2019
Editorial note
Kommunenummer endret fra 1742 til 5045 Endring av fylke. i kommune- og regionsendringer 2020.
Norwegian bokmål