Bratsbergbanen, Nordagutu-Eidanger [no]

Bratsbergbanen, Nordagutu-Eidanger (norwegian bokmål)

Jernbanestrekninger (Norsk Jernbanemuseum) [no]

Description
Bratsbergbanen fra Notodden til Eikonrød ble bygget for Norsk Hydros transporter fra Rjukan. Banen hadde på Notodden forbindelse med Norsk Hydros private bane fra Tinnoset til Notodden. På Eikonrød ble den tilkoblet Vestfoldbanen. Transportene skulle til Borgestad, 3 km sør for Eikonrød, og den smalsporede Vestfoldbanen fikk derfor 3-skinnespor på denne strekningen. Banen ble tatt i bruk midlertidig i 1916, fikk vanlig trafikk i 1917 og ble høytidelig åpnet 9. februar 1920 av kong Haakon VII.... Bratsbergbanen fra Notodden til Eikonrød ble bygget for Norsk Hydros transporter fra Rjukan. Banen hadde på Notodden forbindelse med Norsk Hydros private bane fra Tinnoset til Notodden. På Eikonrød ble den tilkoblet Vestfoldbanen. Transportene skulle til Borgestad, 3 km sør for Eikonrød, og den smalsporede Vestfoldbanen fikk derfor 3-skinnespor på denne strekningen. Banen ble tatt i bruk midlertidig i 1916, fikk vanlig trafikk i 1917 og ble høytidelig åpnet 9. februar 1920 av kong Haakon VII.

Banen fikk fra 1920 tilknytning til første etappe av Sørlandsbanen på Hjuksebø stasjon.

Vestfoldbanens strekningen ovenfor Eidanger ble innlemmet i Bratsbergbanen og ble omlagt til normalspor.

Det ble fra 6. januar 2008 foretatt en justering av banenavnene for å få disse så logiske som mulig:

Bratsbergbanen ble fra denne dato kun strekningen Eidanger-Nordagutu.
Strekningen Nordagutu-Hjuksebø ble overført fra Bratsbergbanen til Sørlandsbanen.
Strekningen Hjuksebø-Notodden fikk navnet [Tinnosbanen](http://kulturnav.org/0c8e1874-bdd5-43c8-b326-222402b709fb), som dermed ble banen fra Hjuksebø til Tinnoset.

Strekningen fra Eikonrød til Skien gamle stasjon (2 km) er ikke lenger i bruk. [no]
Dataset owner
Norsk Jernbanemuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Thor Bjerke, thbjerk@online.no [sv]
Last changed
30/05/2016 07:43:14
01/04/2023 02:48:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3eb7f8b3-025f-4360-85e7-a03d83a48e99 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bratsbergbanen, Nordagutu-Eidanger
Norwegian bokmål

Description
Bratsbergbanen fra Notodden til Eikonrød ble bygget for Norsk Hydros transporter fra Rjukan. Banen hadde på Notodden forbindelse med Norsk Hydros private bane fra Tinnoset til Notodden. På Eikonrød ble den tilkoblet Vestfoldbanen. Transportene skulle til Borgestad, 3 km sør for Eikonrød, og den smalsporede Vestfoldbanen fikk derfor 3-skinnespor på denne strekningen. Banen ble tatt i bruk midlertidig i 1916, fikk vanlig trafikk i 1917 og ble høytidelig åpnet 9. februar 1920 av kong Haakon VII.

Banen fikk fra 1920 tilknytning til første etappe av Sørlandsbanen på Hjuksebø stasjon.

Vestfoldbanens strekningen ovenfor Eidanger ble innlemmet i Bratsbergbanen og ble omlagt til normalspor.

Det ble fra 6. januar 2008 foretatt en justering av banenavnene for å få disse så logiske som mulig:

Bratsbergbanen ble fra denne dato kun strekningen Eidanger-Nordagutu.
Strekningen Nordagutu-Hjuksebø ble overført fra Bratsbergbanen til Sørlandsbanen.
Strekningen Hjuksebø-Notodden fikk navnet [Tinnosbanen](http://kulturnav.org/0c8e1874-bdd5-43c8-b326-222402b709fb), som dermed ble banen fra Hjuksebø til Tinnoset.

Strekningen fra Eikonrød til Skien gamle stasjon (2 km) er ikke lenger i bruk.
Norwegian bokmål

Technical description
Sporvidde 1435 mm
Lengde Eidanger-Nordagutu 46,7 m
Elektrisk drift
Norwegian bokmål

History

25.07.1913: Stortingsvedtak om bygging av Bratsbergbanen Notodden-Eikonrød
04.12.1916: Midlertidig trafikk for Norsk Hydro igangsatt
17.12.1917: Vanlig trafikk igangsatt
09.02.1920: Banen høytidelig åpnet av kong Haakon VII
07.05.1936: Banen elektrifisert Notodden-Borgestad
20.03.1944: Banen elektrifisert Skien G-Eikonrød
19.07.1949: Banen elektrifsiert Borgestad-Eidanger
20.10.1952: Havnebanen Porsgrunn-Herøya (Roligheten), 2,88 km, åpnet, privat spor tilhørende A/S Rjukanfos. Banen i bruk til 2001.
1971-1972: Banen fjernstyrt
07.1991: Hydros godstrafikk fra Rjukan opphørt
06.01.2008: Jernbaneverket justerte banenavnene slik at Bratsbergbanen fra denne dato omfatter strekningen Nordagutu-Eidanger

Norwegian bokmål

Events
Åpnet [no] 09/02/1920

-Type
Norwegian bokmål

Swedish

-Timespan
09/02/1920
--Earliest time
09/02/1920
Reference
Thor Bjerke, Tore Haugen, Finn Holom, Ove Tovås: Banedata 2013
Norwegian bokmål

Editorial note
Bratsbergbanen anbefales brukt for strekningen Nordagutu-Eidanger
For strekningen Hjuksebø-Nordagutu anbefales Sørlandsbanen brukt, selv om den opprinnelig tilhørte Bratsbergbanen
For strekningen Hjuksebø-Notodden-Tinnoset anbefales Tinnosbanen brukt, selv om strekningen tidligere gikk under navnet Bratsbergbanen.
Norwegian bokmål