Thorén, Per Adolf (1830 - 1909) [no]

Other languages: Thorén, Per Adolf (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/05/2024 19:26:40
08/06/2024 05:43:45
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/3e955778-6894-46a3-8dd5-75495c472057 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Thorén, Per Adolf
Norwegian bokmål

First name
Per Adolf
Norwegian bokmål

Last name
Thorén
Norwegian bokmål

Alternative name
Thoren, Per Adolf
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1830

-Time
1830
Death
1909

-Time
1909
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Gift med Azora Nicoline Sofie Pedersen (1850-14.10.1911), 1 sønn. Var først i Bergen i 1860. Slo seg ned i Christiania ca. 1865, hvor han hadde stadig skiftende adresser, de fleste kjente eldre bilder har adressen Carl Johansgade No. 17. Han hadde også atelier i Sandefjord før 1890 og i Gøteborg. Fotograferte en rekke landskapsbilder fra forskjellige steder i Norge fra 1860- årene og utover, bl.a. en serie på minst 581 nummer, og må øyensynlig ha reist meget. Prisbelønnet i Stockholm i 1866. I Illustreret Tidende 1874 averterte han en "Udlodning" av fotografier.

Virkested:
0000-1890: Sandefjord (og Gøteborg)
1860: Bergen
1865 -1902: Oslo; Carl Johans gade 17
1865: Oslo; Christian Augustsgd. 17
1879: Oslo; Skippergd. 36
1893: Oslo; Gimleveien 6
1896: Oslo; Vedøgd. 9 b
0000-0000: Oslo; Nedre Slotsgade ved Carl Johansgade
1889: Oslo; Kongensgd. 12
0000-0000: Oslo; Raadhusgd. 15

Norwegian bokmål

-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Same as (internal)
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
Meyer, Robert: Den glemte tradisjonen. Utstillingskatalog. Oslo Kunstforening, 1989
Skjema Buskerud Fylkesfoto 1995
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg for hullet!, 2000
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2826

-Id
2826
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009005

-Id
021036009005
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
B58459F2-4447-4FCB-BC12-E1C573B9AD6C

-Id
B58459F2-4447-4FCB-BC12-E1C573B9AD6C
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål