Thorén, Per Adolf (1830 - 1909) [no]

Thorén, Per Adolf (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/03/2021 11:18:24
22/01/2022 02:58:45
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/3e955778-6894-46a3-8dd5-75495c472057 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Thorén, Per Adolf
Norwegian bokmål

First name
Per Adolf
Norwegian bokmål

Last name
Thorén
Norwegian bokmål

Alternative name
Thoren, Per Adolf
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1830

-Time
1830
Death
1909

-Time
1909
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Gift med Azora Nicoline Sofie Pedersen (1850-14.10.1911), 1 sønn. Var først i Bergen i 1860. Slo seg ned i Christiania ca. 1865, hvor han hadde stadig skiftende adresser, de fleste kjente eldre bilder har adressen Carl Johansgade No. 17. Han hadde også atelier i Sandefjord før 1890 og i Gøteborg. Fotograferte en rekke landskapsbilder fra forskjellige steder i Norge fra 1860- årene og utover, bl.a. en serie på minst 581 nummer, og må øyensynlig ha reist meget. Prisbelønnet i Stockholm i 1866. I Illustreret Tidende 1874 averterte han en "Udlodning" av fotografier.

Virkested:
0000-1890: Sandefjord (og Gøteborg)
1860: Bergen
1865 -1902: Oslo; Carl Johans gade 17
1865: Oslo; Christian Augustsgd. 17
1879: Oslo; Skippergd. 36
1893: Oslo; Gimleveien 6
1896: Oslo; Vedøgd. 9 b
0000-0000: Oslo; Nedre Slotsgade ved Carl Johansgade
1889: Oslo; Kongensgd. 12
0000-0000: Oslo; Raadhusgd. 15

Norwegian bokmål

Same as (internal)
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
Meyer, Robert: Den glemte tradisjonen. Utstillingskatalog. Oslo Kunstforening, 1989
Skjema Buskerud Fylkesfoto 1995
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg for hullet!, 2000
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2826

-Id
2826
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009005

-Id
021036009005
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
B58459F2-4447-4FCB-BC12-E1C573B9AD6C

-Id
B58459F2-4447-4FCB-BC12-E1C573B9AD6C
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål