Description
Klass inom svenska marinen bestående av fyra minröjningsfartyg sjösatta 1996-1997. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3e663053-ccf3-4167-842d-52e90668fc87 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Styrsöklass
Swedish

Description
Klass inom svenska marinen bestående av fyra minröjningsfartyg sjösatta 1996-1997.
Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål


Measurement
Lengde [no]: 36,0 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
36,0
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Bredde [no]: 8,0 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
8,0
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Djupgående [sv]: 2,2 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
2,2
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish