Battle of Jutas (1808)

Other languages: Slaget ved Jutas (norwegian bokmål), Slaget vid Jutas (swedish), Juuttaan taistelu (finnish)

Krig och slag (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Slaget vid Jutas den 13 september 1808 var ett slag mellan Sverige och Ryssland under finska kriget. De svenska trupperna leddes av överste Georg Carl von Döbeln och slaget slutade med svensk seger.
Om slaget berättas i Johan Ludvig Runebergs dikt Döbeln vid Jutas i Fänrik Ståls sägner. [sv]
Event type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
Last changed
24/11/2016 11:07:32
24/02/2024 06:04:01
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3dbb12b6-de10-47bd-8430-5cc88c0c84c6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Battle of Jutas
English

Slaget ved Jutas
Norwegian bokmål

Slaget vid Jutas
Swedish

Juuttaan taistelu
Finnish

Description
Slaget vid Jutas den 13 september 1808 var ett slag mellan Sverige och Ryssland under finska kriget. De svenska trupperna leddes av överste Georg Carl von Döbeln och slaget slutade med svensk seger.
Om slaget berättas i Johan Ludvig Runebergs dikt Döbeln vid Jutas i Fänrik Ståls sägner.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Timespan
13/09/1808 - 13/09/1808

-Earliest time
13/09/1808
-Latest time
13/09/1808
Event type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Reference
Ericson Wolke, Lars & Hårdstedt, Martin. Svenska slagfält. Wahlström & Widstrand förlag.
Swedish

Sundberg, Ulf (1998). Svenska krig 1521-1814. Stockholm : Hjalmarson & Högberg.
Swedish

DigitaltMuseum
029996972724
-Id
029996972724
-System
DigitaltMuseum