1866 BAADSTAD (Poståpneri) [no]

Other languages: 1866 BAADSTAD (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 21:25:50
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3db843b2-9f66-4355-83e7-4692f771a76a | RDF/XML | JSON-LD
Name
1866 BAADSTAD
Norwegian bokmål

Alternative name
BAADSTAD
Norwegian bokmål

BÅSTAD
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
09/01/1886
--Place
Termination
31/12/1996

-Time
31/12/1996
Code
1866
Type
Norwegian bokmål

History

BAADSTAD poståpneri, på Heiaas, i Thrygstad herred, Rakkestad fogderi, Smaalenene amt, under Sarpsborg postktr., i bipostruten mellom Enebaknæsset og Thrygstad, ble opprettet ved Kgl.res. 9.1.1886 med virksomhet fra 1.7.1886. Sirk. 15, 6.7.1887.

Fra poststedsfortegnelsen ca 1890 er navnet skrevet BAASTAD.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet BÅSTAD.

Poståpneriet ble fra 1.10.1920 lagt under Mysen postktr. Sirk. 55, 23.9.1920.

Fra 1.5.1971 lagt under Moss postomr. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 1866 BÅSTAD ble lagt ned fra 1.1.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 33, 13.12.1996

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk poståpneriet tilsendt datostempel i 1887 av 2-rings vanlig type, antakelig omgravert i 1888 til teksten "BAASTAD".

(1866)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. og handelsbest. Andreas Hauer 1.7.1886.
Signe Hauer (Veiby) 15.2.1917 (f. 1895).
Emma Håkås 1.2.1935 (f. 1894).
Ingrid Haakaas 1.8.1962 (1928).
Torhild Runhovde 1.11.1976 (f. 1945).
Poststyrer Else Marie Myhrer (Nyborg) 1.9.1987 (f. 1956).
Else Karin Kollerud Grønvik 1.11.1992.

De første årlige poståpnerlønninger:

1886 1888 1890 1896 1901 1906 1911 1914 1917
Kr 40 80 160 240 320 350 450 500 700

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 09/01/1886 31/12/1996

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
09/01/1886 31/12/1996
--Earliest time
09/01/1886
--Latest time
31/12/1996
Replaces
BÅSTAD
Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166440560

-Id
021166440560
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål