Cash-for-care benefit Place holder

Kontantstøtte (norwegian bokmål), Kontantstøtte (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:13:14
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/kontantstotte
Label
Cash-for-care benefit
English

Kontantstøtte
Norwegian bokmål

Kontantstøtte
Norwegian nynorsk

Broader concept
     Family benefits
English

Note
Bidra til at familiene gis valgfrihet når det gjelder omsorgsform for barn.
Norwegian bokmål

Bidra til at familiane blir gitt valfridom når det gjeld omsorgsform for barn.
Norwegian nynorsk