Leche, Gunnar (1891 - 1954) [sv]

Leche, Gunnar (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:43
18/01/2020 00:27:02
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3d9234e0-2265-44e2-9eed-cd154d7c080e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Leche, Gunnar
Swedish

First name
Gunnar
Swedish

Last name
Leche
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
12.05.1891
-Place reference
--Place
Death
07.03.1954

-Time
07.03.1954
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen i Stockholm 1910.
KTH 1911-1915, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1916-1919, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd vid Byggnadsstyrelsens stadsplanebyrå 1918-1919, vid byggnadsnämnden i Stockholm 1919.
Stadsarkitekt i Uppsala 1920-1954.
Tillförordnad stadsarkitekt i Enköping 1922-1925.
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen från 1923.

Andra uppdrag: Ledamot i kyrkogårdsnämnden, egnahemsstyrelsen, gatunamnskommittén, samtliga i Uppsala.Resor: Italien och Frankrike 1922.
USA 1925.
Turkiet och Grekland 1926.
Sovjetunionen 1929 och 1934.
Schweiz 1946 och 1948.
England 1949.

Medlemskap: STF från 1917, Svenska Teknologföreningen.
Ledamot i styrelsen för Föreningen Sveriges stadsarkitekter, sekreterare 1924-1936, vice ordförande 1938-1952.
Styrelseledamot Svenska kommunaltekniska föreningen 1927-1948.

Egna skrifter: Byggmästaren 1944:12 sid 216, Boendebehov och elastcitet; ibid år 1951:25 sid 448, Engelbrektsgårdarna i Gävle.
Artiklar i facktidskrifter rörande nybyggnadslagstiftning och stadsplanefrågor.

Verk ett urval:
Sverkerskolan, Sysslomansgatan 34, Uppsala, 1903 av T Stenberg, annex 1922 av G Leche.
Elisabethemmet, Geijersgatan 20-22, Uppsala, 1910 av C R Lindström, 1923 av G Leche.
Biografbyggnad, Trädgårdsgatan 6, Uppsala 1924.
Saluhallen, S:t Eriks torg, Uppsala 1924, om- och tillbyggnad.
Köttbesiktningsbyrån, Strandbodgatan 1, Uppsala 1924.
Vaksalaskolan, Vaksala torg, Uppsala 1925.
Fyrisbadet , Uppsala 1925.
Föreningslokal för Blåbandsföreningen, Kungsgatan 31-33, Uppsala 1925-1926.
Uppsala läroverk (Katedralskolan), Skolgatan 2, tillbyggnad 1929-1931.
Tvåvåningsbyggnad med gudstjänstlokal för Filadelfiaförsamlingen, S:t Persgatan 9, Uppsala 1929.
Rickomberga sinnesslöanstalt och Håga sjukhus 1923-1926.
Tunåsens kronikerhem, Uppsala 1928-1929.
Badhus och idrottsanläggningar i Köping, Nyköping, Hallstahammar och Uppsala 1925-1942.
Varmbadhus och brandstation i Enköping 1929.
Liljeholmsbadet, Stockholm 1929-1930.
Badhus och tennishall i Köping 1934.
Enköpingsutställningen 1935.
Bostadshus, Kungsgatan 61, kv Hamder, Uppsala 1924.
Fd bostadshus, Kungsängsgatan, kv Hugin, Uppsala 1924.
Bostadshus, Frodegatan 3, Uppsala 1924.
Bostadshus, Kungsgatan 10 - Skolgatan 51-53, Uppsala 1927.
Bostadshus, S:t Johannesgatan, kv Rosenberg 1, Uppsala 1928.
Bostadshus, Övre Slottsgatan 8 - Åsgränd 3, Uppsala 1929.
Bostads- och affärshus, Övre Slottsgatan 10 - Åsgränd 10, Uppsala 1930-1931.
Bostadshus, Åsgränd 2 - Kyrkogårdsgatan 9, Uppsala 1935.
Bostads- och affärshus, Bredgränd, kv Svava, Uppsala 1934.
Bostadshus, Östra Ågatan 57 - Vretgränd 1, Uppsala 1935.
Bostads- och affärshus, Kungsgatan 46, Uppsala 1936-1937.
Bostadshus, Kyrkogårdsgatan 25-29, Uppsala 1930.
Bostads- och affärshus, Kyrkogårdsgatan 19-23, Uppsala 1939.
Bostads- och affärshus, Svartbäcksgatan 25 - Linnégatan 5, Uppsala 1939, 1941 och 1944.
Ålderdomshem, Svartbäcken, Uppsala 1930-1934, utbyggnad och modernisering.
Bensinstations- och bostadsbyggnad, garage, Bangårdsgatan 3, Uppsala.
Busscentralen, kv Frigg (med järnvägsparken), Uppsala 1937.
Biograflokal, kv S:t Per, Svartbäcksgatan, Uppsala 1935.
Tullhus, på gatumark vid kv Sigurd mot Fyrisån, Uppsala 1934-1936.
Annex till Tekniska skolan, kv Bredablick, Uppsala 1939.
Stadsbibliotek och simhall, Östra Ågatan 19-21, Uppsala 1940.
Kontorsbyggnad för Gas- och Elverken, Kungsängsgatan 27 - Bävernsgränd 29, Uppsala 1941.
Kommunala mellanskolan, Uppsala 1945.
Nannaskolan, kv Nanna, Uppsala 1945-1946.
Kungsgärdet, bostadsområde med parhus, Uppsala 1925, Centrum av Olof Thunström.
Kungsgärdet, bostadsområde, kollektivkvarter, Uppsala 1946-1947.
Tuna Backar, bostadsområde, gemensamhetsområde, Uppsala 1947-1950.
Sala Backar, bostadsområde, drabantstad, Uppsala 1950-1953.
Engelbrektsgårdarna, bostadsområde i Gävle 1945.
Folkets hus med teater, Smedsgränd 15-17, Kungsgatan 53-55, Bredgränd 20, Uppsala 1948-1950.
Stadsplaner för Uppsala med omnejd, delvis i samarbete med A Lilienberg.
Barnstugor Uppsala, Gävle och Sollentuna.
Fabriker.
Affärshus.
Ett stort antal villor.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 946 och 1440.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Vem är det. Svensk biografisk handbok.
Arkitekturmuseets årsbok 1984, Bergold, Carl Erik: En folkhemmets arkitekt. Gunnar Leche - stadsarkitekt i Uppsala 1920-54.
Ehn, Ola m fl: Stadsbildens framtid. Om konstnärligt och historiskt värdefull bebyggelse i Uppsala. Uppsala, Stockholm och Göteborg, 1964.
Carl Erik Bergold, Uppsala. Stadsbyggande 1900-1960, Uppsala 1989; Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm 1988.
Åman, Anders: Om den offentliga vården. Byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner under 1800- och 1900-talen. En arkitekturhistorisk undersökning. Stockholm, 1976.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Lambert, Lars, red: Uppsalas arkitekter och arkitekternas Uppsala. Från domkyrkan till Ångströmslaboratoriet. Uppsala 2002.
Swedish

Primus
287

-Id
287
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076751

-Id
011034076751
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish