4700 VENNESLAND (Poståpneri) [no]

4700 VENNESLAND (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:14:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3d4c8d1f-c8de-4ae1-80ec-20e198dcef1e | RDF/XML | JSON-LD
Name
4700 VENNESLAND
Norwegian bokmål

Alternative name
VENNESLAND
Norwegian bokmål

Establishment
20/06/1882 Vennesla (Kommune) [no], ,

-Time
20/06/1882
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
4700
Type
Norwegian bokmål

History

VENNESLAND poståpneri, ved kirken, i Vennesland annex til Øvrebø prestegjeld, Mandal fogderi, under Kristiansand S. postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 7.1. og 20.6.1882, med virksomhet fra 1.10.1882 og med virksomhet fra 1.10.1882 og med to ganger ukentlig bipost til/fra (Oddernæs) Mosby poståpneri. Sirk. 16, 15.9.1882.

Biposten ble ved Kgl.res. 29.12.1888 endret fra 1.1.1889 til tre ganger ukentlig.

Fra 27.11.1896 ble poståpneriet flyttet til jernbanestasjonen.

Fra 1.2.1921 ble navnet endret til VIKELAND. Sirk. 2, 19.1.1921.

Poståpneriet fikk fra 1.1.1960 status av postkontor. Sirk. 34, 7.12.1959.

Fra 1.1963 ble navnet igjen endret til VENNESLA. Sirk. 49, 26.11.1962.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble postkontoret fra 1.11.1973 gitt status av postkontor A. Sirk. 41, 31.10.1973.

Status endret til postkontor B fra 1.1.1989 og samtidig lagt under Kristiansand S. postkontor. Sirk. 4, 27.1.1989.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.10.2000 fikk postboksnr 1--69 tildelt postnr 4701 VENNESLA, postboks 70--149 tildelt 4702 VENNESLA, og postboksnr 150--269 tildelt postnr 4703 VENNESLA.

Ifølge "Norske Filatelistika" ble datostempel tilsendt først i 1884, av 2-rings vanlig type.

(4700)
Poståpnere/postsjefer/postmestere:
Sparebankkass. og gårdbr. Ole Ommundsen Vennesland 1.10.1882.
Stasj.eksp. S. Aarsland 27.11.1896.
Stasj.mester Oscar Olsen midlertidig fra 2.10.1915.
Stasj.mester Oscar Hansen 27.11.1915 (f. 1871).
Berntsen notert kst. 10.11.1928.
Olav Sævalrud 26.11.1928.
Postelev Per Molaug kst. 1.10.1929 (f. 1902).
Inga Enoksen 1.11.1936.
Gurine Theodora Landsverk 1.8.1939 (f. 1906, død 16.12.1958). Under tjenestefri i 1 år fra 1.11.1947 med Ingeborg Langeid som midlertidig styrer, og
kontor.ass. Ella Gåseflå under sykdom fra 4.10.1949.
Olga Kristiansen midlertidig fra 1.1.1954.
August Foss midlertidig fra 1.3.1957, og under ledighet fra 17.12.1958.
Postfullm.I Aage Willliam Hansen 1.3.1960 (f. 1903).
Postfullm.I Hjalmar Nilsen 1.2.1962 (f. 1902).
Distriktssekretær Aage Nilsen 1.4.1969 (f. 1927).
Avd.sjef II Finn Amundsen 1.4.1971 (f. 1922).
Res.kons. Alf Reidar Fossdal vikar fra 1.4.1989, fast 1.8.1989 (f. 1936).
Postmester (vikar) Thorbjørn S. Knutsen fra 1.11.2000.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1882 1885 1886 1890 1898 1904 1908 1913 1914 1917
Kr 40 64 100 140 400 500 600 650 750 1000
-40
til
NSB

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 20/06/1882 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
20/06/1882 ?
--Earliest time
20/06/1882
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166441683

-Id
021166441683
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål