Scharffenberg, Anna (1869 - 1943) [no]

Scharffenberg, Anna (norwegian bokmål)

Afrikaregisteret (Norsk Maritimt Museum) [no]

Life role
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
espen.waehle@marmuseum.no [no]
License
Navngivelse-Ikkekommersiell-Del på samme vilkår (CC BY-NC-SA) [no] applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
08/11/2020 12:43:20
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3d397825-e90e-4aaa-acd8-935a12f2183e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Scharffenberg, Anna
Norwegian bokmål

First name
Anna
Norwegian bokmål

Last name
Scharffenberg
Norwegian bokmål

Other name
Obstfelder, Anna [no] - senere gift [no]

-Name
Obstfelder, Anna
Norwegian bokmål

-Specified
senere gift
Norwegian bokmål
Siewers, Anna [no] - pikenavn [no]

-Name
Siewers, Anna
Norwegian bokmål

-Specified
pikenavn
Norwegian bokmål
Title
Forretningskvinne, medfølgende ektefelle

-Title
Forretningskvinne, medfølgende ektefelle
Norwegian bokmål
Birth
1869 Molde (By) [no], ,

-Time
1869
-Place reference
Molde (By) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Death
12/12/1943 Oslo (By) [no], ,

-Time
12/12/1943
-Place reference
Oslo (By) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Biography

Norsk forretningskvinne som reiste til Fristaten Kongo (EIC) 6. juli 1893 sammen med sin mann Johannes Scharffenberg og bosatte seg i Léopoldville der Johannes var sjefsmaskinist for La Societé Anonyme Belge pour le Commerce du Haut-Congo (SAB) . Mange Kongofarere nevnte deres gjestfrie hjem som noe kjært i den fremmede byen. Våren 1894 ankom hennes yngre bror Axel til Kongostaten. Han var en av mange sjøfolk som Johannes hadde vervet til Fristaten. I likhet med flere Kongofarere hadde Axel fått helseproblemer på karavaneveien fra Matadi til Léopoldville (Kinshasa). Etter flere krevende måneder ble Axel satt til å seile opp Ubangi, men han måtte gjøre vendereis og døde knapt 22 år gammel i Léopoldvile. Anna returnerte i august 1895 og Johannes like etter 16. september 1895. Den norske regjeringen ønsket å støtte kommersielle fremstøt i Kongo og i 1896 fikk Johannes et handelsstipend fra Utenriksdepartementet. De reiste begge ut den 6. august 1896, medbringende et piano! Igjen blir deres hjem og handelshus i Matadi et kjært samlingspunkt for nordiske Kongofarere. Selskapet het Société Norvégienne au Congo og skulle fremme norske interesser og norsk handel i kolonien. Før de reiste ut holdt Johannes to foredrag i Det norske geografiske selskap og han var meget kritisk til Kongostatens økonomiske politikk og den brutale utnyttelsen av Kongos befolkning. Dette kan ha vært medvirkende til at de fikk problemer med handelshuset. Anna reiste hjem i februar 1899 for å reise mer kapital og under en jakttur ble Johannes meget syk og døde av malaria, 26 år gammel, på et sykehus utenfor Matadi. Anna giftet seg senere med grosserer Herman F. Obstfelder , en velkjent grosserer og kjøpmann i Oslo - og bror til poeten Sigbjørn Obstfelder.

Norwegian bokmål

Sibling of
Norwegian bokmål

Related to
Christoffersen, H.S. (1870 - ?) [no] utreise sammen til Kongo

-Other actor
-Specification
utreise sammen til Kongo
Norwegian bokmål
-Other actor
-Specification
medlem
Norwegian bokmål
-Specification
affinaler
Norwegian bokmål
Strøm, G (1862? - ?) [no] utreise sammen til Kongo

-Other actor
Norwegian bokmål

-Specification
utreise sammen til Kongo
Norwegian bokmål
Activity
Democratic Republic of the Congo (Country), Fristaten Kongo [no],

-Place reference
Democratic Republic of the Congo (Country), Fristaten Kongo [no],
-Spouse
Reference
Godøy, Bjørn. 2010. Solskinn og død. Nordmenn i Kong Leopolds Kongo. Oslo: Spartacus
Norwegian bokmål

Godøy, Bjørn. 2010. Solskinn og død. Nordmenn i Kong Leopolds Kongo. Oslo: Spartacus, s. 26-30, 42, 48, 52, 55, 56, 92, 125, 126.
Norwegian bokmål

Håndskriftsamlingen, Nasjonalbiblioteket, Oslo Ms.fol. 2588 1939 –1946, Korrespondanse, samt Brev av 11.01.1940. Meddelelse 3/1950
Norwegian bokmål

Jenssen-Tusch, Harald. 1902. Skandinaver i Congo. Svenske, norske og danske mænds og kvinders virksomhed i den uavfhengige Congostat. København: Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag,s. 194, 334*-35, 388, *: angir foto
Norwegian bokmål

Tygesen, Peter, og Espen Wæhle. 2007. Kongospor: Norden i Kongo, Kongo i Norden. Oslo: Universitetets Kulturhistoriske Museer.
Norwegian bokmål

Wæhle, Espen. 2008. ‘Historier bak Kongosamlingen’. Årbok for Bergen Museum 2007–2008, 54–60.
Norwegian bokmål

Wæhle, Espen. 2019. «Kolonialismens dampende fartøy i Kongostaten». I Mennesket og Havet, 73–98. Årbok for Norsk Maritimt Museum 2019. Oslo: Norsk Maritimt Museum.
Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021038372136
-Id
021038372136
-System
DigitaltMuseum