BANGDALEN [no]

BANGDALEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:21:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3d05295f-38d3-4aba-a654-f6a6c17fa664 | RDF/XML | JSON-LD
Name
BANGDALEN
Norwegian bokmål

History

BANGDALEN poståpneri, i Namsos herred, Namdal fogderi, under Namsos postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 7.1. og 11.6.1888, med virksomhet fra 1.7.1888 og med ukentlig gående bipostrute til/fra Bangsund poståpneri. Sirk. 16, 25.6.1888.

Poståpneriet BANGDALEN ble lagt ned fra 1.12.1963. Sirk.42, 3.11.1963. Ny postadresse: 7820 SPILLUM. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble levert ved opprettelsen.

Poståpnere:
Utskiftningsformann Halfdan Romstad 1.7.1888.
Fru Barbro Romstad 1.4.1893. (f.1859).
Borghild Romstad 1.7.1925.
Signy Romstad 1.11.1926.
Borghild Romstad 1.9.1931 (f. 1897).
Landpostbud Arne Nesjan 1.2.1948 (f. 1921).

Årlig poståpnerlønn var i 1888 kr 20,-, i 1894 kr 50,-, i 1908 kr 100,-, i 1913 kr 150,-, i 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166444390

-Id
021166444390
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål