Jacobsen, Carl Lauritz (1836 - 1879) [no]

Jacobsen, Carl Lauritz (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
03/10/2022 13:12:49
09/12/2023 00:10:38
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/3cd2e30e-c69b-4a23-b492-144504353d46 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Jacobsen, Carl Lauritz
Norwegian bokmål

First name
Carl Lauritz
Norwegian bokmål

Last name
Jacobsen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1836

-Time
1836
Death
1879

-Time
1879
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 23.11.1836 - død 20.03.1879
Født på Ladegårdsøen (Bygdøy), død i Stavanger. Gift med Anna Louise Wally, flere sønner. Utdannet i Tyskland. Etablerte fotografisk firma i Bergen 1861, men flyttet i 1864 til Stavanger, der han var virksom til sin død. Døde tidlig i en skarlagenfeberepidemi, men firmaene fortsattes etter hans død av enken, delvis med hjelp av sønnene. Carl overtok i 1892 firmaet i Stavanger, som nok var hovedfirmaet. Det hadde som adresse "Uhrgaden", senere Provstebakken No. 2, adressen "Kirkegaden 12 Guldsmed Mauritzens nybygg" ble også brukt. Firmaet hadde muligens også en tid adressen Nedre Strandgade No. 587. Bergensadressen var i 1870-årene Torvalmending 12. Sannsynligvis var han her en kort tid før 1873 i kompaniskap med C. A. Müller. I Haugesund fotograferte han under vårsildfisket noen år med adresse Halvor Olsens Hotel og i Egersund fotograferte han på Skriveralmenningen i senere Tobias Thorsens hus. C.L. Jacobsen var rendyrket fotograf, i motsetning til daguerreotypistene og de første fotografer som ofte hadde et annet håndverk eller en kunstnerisk virksomhet å vise til. I 1868 tok han imidlertid handelsborgerskap for å ha ekstrainntekter av en cigarforretning. Han utvidet også firmaet sitt ved bruk av medhjelpere. Endel nye kopier av Jacobsens eldre plater ble utstilt i Stavanger i 1970.

Virkesteder:
1864-1879: Stavanger; Kirkegaten 1
1864-1879: Stavanger; Kirkegaten 2
1864-1879: Stavanger; Kirkegaten 3
1864-1879: Stavanger; Kirkegaten 21
1864-1879: Stavanger; Kongsgaten 6
1864-1879: Stavanger; Nedre Strandgate 17
1861-1864: Bergen
1864-1879: Stavanger; Urgaten 6

Norwegian bokmål

-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
804

-Id
804
-System
FR
DigitaltMuseum
021036006752

-Id
021036006752
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
9E77E788-8A76-4780-B1EE-7C7B82ED9CB5

-Id
9E77E788-8A76-4780-B1EE-7C7B82ED9CB5
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål