Bykle (Kommune) [no]

Other languages: Bykle (norwegian bokmål)

Kommune [no]

Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/3cd18671-e8a2-40b8-92f6-3eff7f5553d4 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Bykle
Norwegian bokmål

Code
4222
Place type

Norwegian bokmål

Swedish

Coordinates
59.35692, 7.35807, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.35692
-Longitude (Easting)
7.35807
Is Part Of
Was part of at time
-Was part of at time
Norwegian bokmål

-Timespan
31/12/2019
--Latest time
31/12/2019
Kommunenummer 2019
0941

-Id
0941
-System
Kommunenummer 2019
Editorial note
Kommunenummer endret fra 0941 til 4222 og endring av fylke i kommune- og regionsendringer 2020.
Norwegian bokmål