Barth, Charlotte (1862 - 1940) [no]

Barth, Charlotte (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
03/10/2022 13:11:57
03/12/2022 01:15:51
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/3caee5fd-ae68-4a55-9909-898395631ce1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Barth, Charlotte
Norwegian bokmål

First name
Charlotte
Norwegian bokmål

Last name
Barth
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1862

-Time
1862
Death
1940

-Time
1940
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 01.01.1862, d. 02.03.1940. Datter av jeger og forstmester Jacob Böckmann B. (1822-92) og Adelaide Magdalene Lange. Søster av Inger og Adelaide (Ulla) Barth. Gift 28.5.1889 med cand. pharm. apoteker Johan Ernst Berg Prytz, (1857-).

Utdannet sammen med søsteren Inger hos Josephine Grundseth. I 1882 emigrerte Josephine Grundseth sammen med sønnen Christian til USA, hennes mann hadde reist i forveien, og hun overlot atelieret til Charlotte og Inger Barth.
Etter at de hadde drevet atelieret sammen noen år, drog Inger til Hamar hvor hun opprettet sin egen forretning, samtidig som hun også fra 1889 bestyrte atelieret på Lillehammer da Charlotte giftet seg og flyttet til Christiania.

Charlotte flyttet tilbake til Lillehammer i 1920-årene etter å ha bodd i Orkdal og Horten. Atelieret ble drevet i hennes navn (jfr kilder) med Karen Grythe som bestyrer like til det i 1935 ble solgt til Einar Valdø, som drev det til 1963.

Virkested:
1886 - 1889: Lillehammer
ca 1882 - 1886: Lillehammer (Josephine Grundseths Efterfølgere)

Norwegian bokmål

-Other actor
Has works/objects at
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Reference
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Dagningen 09.11.1988
Norwegian bokmål

Hosar, Kristian: "Kvinne-fotografen", Fåberg og Lillehammer, utg. Fåberg historielag, 1988
Norwegian bokmål

Portrett signert "Josephine Grundseths Efterfølgere" datert 1883 i Gamle Bergen Museum.
Norwegian bokmål

Visittkortportrett med "Charlotte Barth"-trykk datert ca 1895/1900 i Nasjonalbibliotekets Resvoll-Holmsen-samling.
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
-Text
19.2.1887: annonse i Lillehammer Tilskuer: "Forhen "Josephine Grundseths Efterfølgere""
Norwegian bokmål
FR
175

-Id
175
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005005

-Id
021036005005
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
E260C28B-A2FC-477F-87D1-EAA16008C5EC

-Id
E260C28B-A2FC-477F-87D1-EAA16008C5EC
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål