Concept categories (KulturIT [no])

Other languages: Termkategorier (swedish)

System concepts

Description

En kategorisering av olika sorters termer/koncept. Kategorier fungerar som en sorts typning av termerna hur det kan eller har använts och kan sätta olika termtyper i ett hierarkiskt förhållande.

Status:
Term- och taxonkategorier slogs samman under i version 0.12 och tas i drift i samband med KulturNav 1.1.

Datasetet utökas och förbättras fortlöpande. [sv]

Dataset
Dataset owner
KulturIT [no] owns the information on this page
04/12/2023 14:29:06
Beta
Status
DCAT-AP

URI
http://kulturnav.org/3ca7529b-b91b-43e0-b8fd-699d0f6b8d8d
Download
Login/register to download the dataset content
Name
Concept categories
English

Termkategorier
Swedish

Description
En kategorisering av olika sorters termer/koncept. Kategorier fungerar som en sorts typning av termerna hur det kan eller har använts och kan sätta olika termtyper i ett hierarkiskt förhållande.

Status:
Term- och taxonkategorier slogs samman under i version 0.12 och tas i drift i samband med KulturNav 1.1.

Datasetet utökas och förbättras fortlöpande.
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish

Dataset owner
Norwegian bokmål

Swedish

Editorial note
Termerna Enheter och Mått införda som grundtermer för olika enheter och mått som gjorts till smalare termer 2016-10-16 /Ulf
Swedish