7334 STORAAS (Poståpneri) [no]

7334 STORAAS (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:17:53
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3c9dfade-fd51-40aa-850b-a99537b437d7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
7334 STORAAS
Norwegian bokmål

Alternative name
STORAAS
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/10/1892
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
7334
Type
Norwegian bokmål

History

STORAAS poståpneri, i Meldalen herred, Orkedalen fogderi, under Trondhjem postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.10.1892, i postruten mellom Rindal og Meldal. Sirk. 28, 23.9.1892.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet STORÅS.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Orkanger postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra 1.10.1971 igjen under Trondheim postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret STORÅS nytt postnr 7334. Samtidig fikk postboksadressatene under postkontoret 7334 STORÅS tildelt postnr 7333.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt i 1893.

(7385)
Poståpnere/styrere:
Handelsbetj. Tollef Johnsen Svinsaas 1.10.1892 (f. 1866).
Telefonstyrer Sivert O. Mikkelsen 1.3.1936 (f. 1884).
Liv Mikkelsen (Grendal) kst. 1.4.1954, fast 1.6.1955 (f. 1927).
Landpostbud Asbjørn Magnar Hjeldnes kst. 1.1.1966 (f. 1920).
Postmester Gunnar Eriksen 1.10.1981 (f. 1946).
Poststyrer Bjarne Gravdal 1.10.1988 (f. 1950).

Årlig poståpnerlønn var i 1898 kr 150,-, i 1901 kr 200,-, i 1912 kr 300,-, i 1913 kr 350,-, i 1914 kr 400,- og fra 1917 kr 550,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/10/1892 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/10/1892 ?
--Earliest time
01/10/1892
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166442984

-Id
021166442984
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål