Grut, Torben (1871 - 1945) [sv]

Grut, Torben (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
25/05/2022 15:52:07
24/09/2022 06:28:34
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3c94dd2b-ebcc-4dd2-aee4-88598b178954 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Grut, Torben
Swedish

First name
Torben
Swedish

Last name
Grut
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
02/06/1871 Tun (Ort/bebyggd plats) [sv], ,

-Time
02/06/1871
-Place reference
Tun (Ort/bebyggd plats) [sv], ,
--Place
Death
24/12/1945 , , Köpenhamn [sv]

-Time
24/12/1945
-Place reference
, , Köpenhamn [sv]
--Place (text)
Köpenhamn
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

Utbildning: Studentexamen i Skara 1889.
KTH 1890-1894, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Kunstakademiet i Köpenhamn 1894-1895.
FrKA 1895-1898 , Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
Kunglig medalj.

Verksamhet: Biträdande arkitekt till professor Hans J Holm i Danmark vid Vallö slottsbygge 1895.
Förestod ritbyrån för nya posthuset i Stockholm 1898-1901.
Drottningens arkitekt.
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Överintendentsämbetet (senare Byggnadsstyrelsen) från 1906.
Slottsarkitekt för Ulriksdals slott 1924.
Svensk mästare i tennis 1896-1897.

Andra uppdrag: Redaktör för Teknisk tidskrift 1904-1907.
Rådgivare och medarbetare i arbetet Svenska allmogehem 1909-1910.
Arkitekt och ledamot av byggnadskommittén för Stadion 1910-1912.
Ledamot i kommittéerna för gymnastiska centralinstitutets omorganisation 1911-1912 och 1916-1918.

Lärarverksamhet: Extra lärare i arkitektur vid FrKA 1906-1916, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Tävlingar: Konstslöjdsmuseum och skola för slöjdföreningen 1901, 1:a pris, ej utfört.
Stadsplanetävling i Göteborg 1901 tillsammans med Nils Gellerstedt, 2:a pris.
Helsingborgs nya stadsplan 1906 tillsammans med S Ewald, 3:e pris.
Borås rådhus 1907, motto Mur 1907, inköp.
Solliden på Öland, 1:a pris i enskild tävling.
Svenska paviljongen på Parisutställningen 1925.Resor: Jenny Lind-stipendium 1901-1903: Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien.

Medlemskap: FrKA 1926, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
STF 1890-1925, Svenska Teknologföreningen., vice sekreterare 1892, styrelseledamot 1910-1911, ledamot av styrelsen för avd A 1906-1907 och 1912, avd:s sekreterare 1913.

Egna skrifter: Sveriges centralförening för idrottens främjande. Årsbok 1911-1912, Stadion. Stockholm, 1912.
Ord och Bild 1916 sid 513-528, Engelbrektskyrkan.
The gymnastic central institute at Stockholm, Stockholm, 1913.
Byggnadsritningar till modärna sportstugor och villor, Stockholm, 1919 (tillsammans med J J:son Gate m fl).
Teknisk tidskrift 1903 sid 88, Villa i Skåne (Grut); ibid år 1905 sid 68, Alnäs (ursprungligen F W Scholander) ombyggd; ibid år 1905 sid 17, Helgeandsholmens bebyggande; ibid år 1909 sid 26, Gröna Lund vid Särö; ibid år 1910 sid 45, Solliden. H M Drottningens landthus på Öland; ibid år 1912 sid 81, Stockholms stadion.
Byggmästaren 1925:21, Svenska beskickningshuset i Helsingfors; ibid år 1928 sid 154, Några idrottsanläggningar för sport och idrott I; ibid år 1928 sid 175, Några anläggningar för sport och idrott II.
Artiklar i de flesta årgångar av Teknisk tidskrift och Byggmästaren i början av 1900-talet.

Verk ett urval:
Drottning Victorias Solliden, Öland 1906.
Stadion, Stockholm 1910-1912.
Svenska legationen, Helsingfors, ombyggnad 1922.
Flera legationshus.
Sveriges paviljong vid utställningen i Rio de Janeiro 1922.
Tennishallar i bl a Stockholm, Paris, Bremen.
Gymnastikhus i Norrköping 1925.
Projekt till högskola för fysisk fostran, GCI, i Stockholm 1911-1928.
Projekt till två stadionanläggningar och ett gymnastikhus i Bukarest (gymnastikhuset byggt) 1922.
Badhus och simstadion i Saltsjöbaden 1925.
Badhus i Djursholm 1928.
Flera idrottsanläggningar av olika slag.
Djursholms församlingshus 1924.
Västerbottens läns sparbank, Storg 51b, Umeå 1915-1917.
Linköpings sparbank, St Larsg 23, Linköping 1908-1911.
Bostadshus, Valhallav 72-74, Stockholm 1909-1910.
Villa Sunnanlid (Grut), Djurgården, Stockholm 1905-1906.
Villa Wallenberg, Saltsjöbaden 1913.
Bostadshus för doktor Axel Munthe (Hildasholm) i Leksand 1906.
Berga slott, Södertörn 1913.
Stjärneborgs slott, Småland.
Aasebakkehus, Danmark 1920 (byggnad för T Grut och W L Grut).
Magleås corps de logis, Danmark 1910.
Brandkårshus i Jakobstad, Finland 1909.
Lappland, Ammarnäs kyrka, Sorsele sn, 1910-1912.
Västerbotten, Norrbotten, Norrfjärdens kyrka, 1910–1913. Brann ned 1963.
Småland, Stengårdshults kyrka, 1910-1912.
Västerbotten, Norrbotten, Gunnarsbyns kyrka, Råneå sn, 1928.
Västerbotten, Norrbotten, Morjärvs kyrka, Töre sn, 1928-1929.
Linghallen, Norrköping, 1925.
Jägmästarvillan, Borensberg, 1922.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 387.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1388.
Svenskt biografiskt lexikon.
Danskt Biografiskt lexikon.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 60.
Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 67.
Cornell, Henrik: Den svenska konstens historia D. 2. Från nyantiken till Konstnärsförbundet . 4:e upplagan, Stockholm 1970.
Löwgren, Göran (red): Stadion 75 år. Stockholm, 1987.
Byggnadsstyrelsen (utgivare): Sveriges Ambassad i Helsingfors. Stockholm, 1986.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm 1988.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Paulsson, Thomas: Den glömda staden. Om stadsbyggande i Stockholm under 1900-talets första decennier. Stockholm, 1959.
Swahn, W: Solliden (Svenska slott och herresäten, N S 1934).
Upmark, G:Berga (Svenska slott och herresäten, N F 1923).
Essén, Arre: Arkitekter och andra husritare i Västervik. Ur Åsberg, Rolf (red): Tjustbygden. Meddelande nr 20, 1963. Tjustbygdens kulturhistoriska förening.
Anderzon, Markus: Tradition eller förnyelse? Torben Gruts herrgårdsprojekt och det historiska arvet i en konstnärlig brytningstid. En studie av fem svenska herrgårdsmiljöer vid 1900-talets början. D-uppsats vid Linköpings universitet, VT 1999.
Ekberg, Mikael: Torben Grut - En arkitekt och hans ideal. Doktorsavhandling vid Göteborgs universitet 2000.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, år 1900 sid 112, AB Tennis nya idrottsbyggnad, ibid år 1901 sid 89, Göteborgs konstmuseum. Pristävling, ibid år 1902 sid 13, Stadsplaneförslag till Göteborg. Tävling.
Teknisk tidskrift - Arkitektur och dekorativ konst, år 1906 sid 53, Hälsingborgs nya stadsplan. Tävling; ibid år 1906 sid 48, Bostadsfrågan - Byggnader för små jordbruk; ibid 1907 sid 17, Borås rådhus. Tävling.
Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1909 sid 55, Förslag folkskolebyggnad, Hälsingborg. Tävling; ibid år 1912 sid 10, Asplund, Erik Gunnar: Konserthuset; ibid år 1919 sid 106, Årstabron, Tävling; ibid år 1919 sid 78, Arkitektutlåtande i Stockholms bangårdsfråga.
Byggmästaren - Tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik. Upplaga A: Arkitektur, år 1923, Bergslagets museum.
H8D 1912:577, 1921:557, 1921:108, 1926:573, 1931:350.
Byggmästaren - Tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik, år 1946:2, Torben Grut, dödsruna av I Tengbom.
Brev i Kungliga Biblioteket och Uppsala Universitetsbibliotek.
Meddelanden från Akademien för de Fria Konsterna (FrKA) 1946 (dödsruna).
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
505

-Id
505
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076351

-Id
011034076351
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish