Systemansvarlig [no]

Systemansvarlig (norwegian bokmål)

Vassdrags- og energisektoren : Energi (Norges vassdrags- og energidirektorat) [no]

Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3c53d224-0b9b-48d8-aa0e-c7b2dceabf75 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Systemansvarlig
Norwegian bokmål

Definition
den som i medhold av § 6-1 annet ledd i energiloven er tildelt myndigheten til å utøve systemansvaret
Norwegian bokmål

Broader concept
     Document
English
          Normative document
English
               Regulation
English
                    Forskrift om kraftrasjonering [no]
English
                         (Begrep fra Forskrift om kraftrasjonering) [no]
English

Web reference
Norwegian bokmål