3973 ROGNSTRANDA (Sesongpoståpneri) [no]

3973 ROGNSTRANDA (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:54:17
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3c49605f-7363-438d-b156-1512738fa7ff | RDF/XML | JSON-LD
Name
3973 ROGNSTRANDA
Norwegian bokmål

Alternative name
ROGNSTRANDA
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
24/06/1965
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
30/04/1977

-Time
30/04/1977
Code
3973
Type
Norwegian bokmål

History

ROGNSTRANDA sesongpoståpneri, Bamble kommune, Telemark fylke, under Langesund postkontor, på Rognstranda campingplass, ble opprettet i 1965 med virksomhet i tiden 24.6.--21.8. Posten til/fra stedet ble sendt via Langesund postkontor. Sirk. 26, 12.7.1965.

Sesongpoståpneriet ble fra 1.11.1970 lagt under Skien postområde. Sirk. 37, 1.10.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble sesongpoståpneriet fra 1.11.1973 benevnt sesongunderpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1973.

Sesongunderpostkontoret var ikke i virksomhet sommeren 1975. Sirk. 23, 11.6.1975.

Sesongunderpostkontoret 3973 ROGNSTRANDA, under Skien postområde, som i en tid har vært midlertidig lagt ned, ble endelig nedlagt fra 1.5.1977. Ny postadresse: 3960 STATHELLE. Sirk. 10, 7.4.1977.

Datostempel 1-ring 22 mm med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(3973)
Styrere
Antakelig styrt av reservepersonale fra Langesund/Skien postkontorer, fra 24.6.1965.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 24/06/1965 30/04/1977

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
24/06/1965 30/04/1977
--Earliest time
24/06/1965
--Latest time
30/04/1977
DigitaltMuseum
021166441380
-Id
021166441380
-System
DigitaltMuseum