Berthold Knudsen, Sofie (1875 - ?) [no]

Berthold Knudsen, Sofie (norwegian bokmål)

Afrikaregisteret (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Norsk misjonær som virket i Fristaten Kongo (EIC) fra 1902 [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
espen.waehle@marmuseum.no [no]
License
Navngivelse-Ikkekommersiell-Del på samme vilkår (CC BY-NC-SA) [no] applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
25/08/2019 20:07:53
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3bf80515-5ba1-4f5f-b108-5938b7a9e6da | RDF/XML | JSON-LD
Name
Berthold Knudsen, Sofie
Norwegian bokmål

First name
Sofie
Norwegian bokmål

Middle name
Knudsen
Norwegian bokmål

Last name
Berthold
Norwegian bokmål

Alternative name
Kjeraas, Sofie (pikenavn?)
Norwegian bokmål

Knudsen, Sofie (pikenavn)
Norwegian bokmål

Sofia?
Norwegian bokmål

Title
Misjonær

-Title
Misjonær
Norwegian bokmål
Description
Norsk misjonær som virket i Fristaten Kongo (EIC) fra 1902
Norwegian bokmål

Birth
-Time
19.07.1875
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Death
?

-Time
?
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Norsk misjonær som reiste ut til Fristaten Kongo (EIC) fra desember 1902, sammen med sin mann Per August Berthold for Svenska Missionsförbundet (SMF, i dag kjent som Svenska Missionskyrkan). Hun var den femte norske kvinnen som ankom Kongo. Misjonærparet ble stasjonert i Kibunzi i Nedre Kongo (Bas-Congo). Senere arbeidet de i Kinkenge og Londe i samme region. Berthold hadde utdannelse som jordmor fra Sverige. Hun returnerte til hjemlandet i den 24. september 1905 og ble enke 7. februar 1906. Berthold hadde deretter en ny periode i Kongo fra 6. mai 1907 til 1. september 1910. I 1904 ble datteren Betty Charlotta Sofia Mwibeedulu Berthold født i Kibunzi. Angis tidvis i litteraturen som Sofia og i en kilde oppgis pikenavnet som Kjernaas (et sted på Nøtterø) og ikke Knudsen. I 1930 var hun virksom som jordmor i Sverige. Enkelte steder navngis hun som Sofia.

Norwegian bokmål

-Specification
mor
Norwegian bokmål
-Other actor
-Specification
ektefelle
Norwegian bokmål
Activity
Democratic Republic of the Congo (Country) Fristaten Kongo, Belgisk Kongo

-Place reference
Democratic Republic of the Congo (Country) Fristaten Kongo, Belgisk Kongo
--Specified
Fristaten Kongo, Belgisk Kongo
Norwegian bokmål
Reference
Jenssen-Tusch, Harald. 1902. Skandinaver i Congo. Svenske, norske og danske mænds og kvinders virksomhed i den uavfhengige Congostat. København: Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag.
Norwegian bokmål

Lundqvist, Pia. 2018. Ett motsägelsefullt möte. Svenska missionärer och bakongo i Fristaten Kongo. Lund: Nordic Academic Press.
Norwegian bokmål

Nasjonalbiblioteket, Håndskriftsamlingen, Oslo: Norske Kongoveteraners Arkiv: Korrespondanse 1952
Norwegian bokmål

Sjöholm, Wilhelm, and Jakob E. Lundahl (red). 1911. Dagbräkning i Kongo. Svenska Missionsförbundets Kongomission: Illustrerade skildringar av Kongomissionärer. Stockholm: Svenska Missionsförbundets Expedition.
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Oppføring i Digitalarkivet
Norwegian bokmål