User fees Place holder

Other languages: Egenbetaling (norwegian bokmål), Eigenbetaling (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:10:10
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/egenbetaling
Label
User fees
English

Egenbetaling
Norwegian bokmål

Eigenbetaling
Norwegian nynorsk

Not used label
Betalingsfritak
Norwegian nynorsk

Betalingsfritak
Norwegian bokmål

Betalingsreduksjon
Norwegian bokmål

Betalingsreduksjon
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     Care services
English

Note
Den delen av en omsorgstjeneste man må betale selv. Til dette hører egenbetaling for t.d. hjemmehjelp og trygghetsalarm. Ikke medregnet foreldrebetaling i barnehage, skolefritidsordning eller kulturskole.
Norwegian bokmål

Den delen av ei omsorgsteneste ein må betale sjølv. Til dette høyrer eigenbetaling for t.d. heimehjelp og tryggleiksalarm. Ikkje medrekna foreldrebetaling i barnehage, skulefritidsordning eller kulturskule.
Norwegian nynorsk