SVANEVIK (1914 SFXO) [sv]

Other languages: SVANEVIK (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Segelfartyg [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
03/12/2015 14:09:22
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3bc8ad5d-8672-45dd-95bd-5767c4eba455 | RDF/XML | JSON-LD
Name
SVANEVIK
Swedish

Other name
AAGE [sv] -

-Name
AAGE
Swedish
ANNA MARIE [sv] -

-Name
ANNA MARIE
Swedish
CLAUS [sv] -

-Name
CLAUS
Swedish
ELISE [sv] -

-Name
ELISE
Swedish
Description
Segelfartyg
Swedish

Technical description
Byggnadssätt: Holländsk klipperaak med svärd
Skrovmaterial: Stål
Tidigare riggtyp: Galiot (galeas)
Nuvarande riggtyp: Galeas
Tidigare maskintyp: 1923, 2 cyl 50 hkr
Ursprunglig funktion: Fraktfartyg
Nuvarande funktion: Fritidsfartyg
Ursprunglig typ: Segelfartyg
Yrkesfart fr o m år: 1937
Swedish

Home port
Stockholm (Kommun) [sv], , , 2004 2014
Dateringen avser senast kända/införda uppgift. Uppgiften kan ha ändrats.

-Place reference
--Place
-Timespan
2004 2014

--Earliest time
2004
--Latest time
2014
-Dating comment
Dateringen avser senast kända/införda uppgift. Uppgiften kan ha ändrats.
Swedish
-Place reference
--Place
-Timespan
1947
--Earliest time
1947
Identification
-Identifier
-Number
8348
Signal letters
SFXO
Code
SFXO
History

Svanevik är byggd för att segla i Nordsjön, utefter tyska kusten samt Östersjön. Masterna var ursprungligen fällbara och skrovet flatbottnat. Riggtypen benämns galjot och kan närmast jämföras med galeasen.

Svanevik byggdes i Holland för tysk räkning och fick namnet Anna Marie. Sin första hjälpmaskin fick fartyget 1936. Med olika hemorter var hon kvar i Tyskland till 1937 då fartyget såldes till Danmark. Svanevik såldes1939 till Sverige. Hon fick namnet Elise och det gjordes en del ombyggnader, bland annat tog man bort svärden och höjde halvdäcket.

1947 var hon hemmahörande i Västervik, fick namnet Svanevik och gick i fraktfart fram till slutet av 1960-talet. Svaneviks utseende idag är i huvuddrag detsamma som efter ombyggnader på 1940-talet.

Hon är ett fint exempel på hur andrahandstonnaget förändrades till svenska förhållanden. Maskinen ombord är en 1 cylinders June Munktell tändkulemotor från 1939.

Konstruktör: Jac. Smit
Namnbyten: Svanevik , Elise, Aage, Claus, Anne-Marie

K-märkt av Sjöhistoriska museet

Swedish

Measurement
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
22,08
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Specification
över allt
Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
5,6
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Specification
över allt
Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
2,1
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
40
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
84
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Launched
1914 , , Sappemeer, NL [sv],

-Time
1914
-Place reference
, , Sappemeer, NL [sv],
--Place (text)
Sappemeer, NL
Swedish
Reference
Fördevind 4/83
Swedish

Skeppsregistret vid SMM
121

-Id
121
-System
Skeppsregistret vid SMM
DigitaltMuseum
021176011295
-Id
021176011295
-System
DigitaltMuseum