Kellman, Lars (1857 - 1924) [sv]

Kellman, Lars (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:48
18/01/2020 00:26:14
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3bc0d674-e8b2-43a0-adba-85e0754edf04 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kellman, Lars
Swedish

First name
Lars
Swedish

Last name
Kellman
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1857 Lugnås

-Time
1857
-Place reference
Lugnås
--Place (text)
Lugnås
Swedish
Death
13.09.1924 Borås (Stad) [sv]

-Time
13.09.1924
-Place reference
--Place
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Verksamhet: Egen verksamhet i Skövde 1880-1891, därefter i Borås.

Verk ett urval:
Västergötland, Östra Tunhems kyrka, 1900 Senare ombyggd.
Västergötland, Hönsäters kapell, Österplana sn,1912–1913.
Västergötland, Målryds kyrka, Toarps sn, 1915.
Restaurering och ändring av kyrkor bl a: Västergötland, Tuns kyrka 1886; Västergötland, Bjurums kyrka 1899; Västergötland, Toarps kyrka 1903.
Högre Allmänt Läroverk i Borås (huvudbyggnad, rektorsbostad och gymnastikhus).
Hushållningssällskapets hus, Borås.
Slottet, fd Ohlsonska fastigheten, Österlånggatan, Borås.
Hotell du Nord, Yxhammarallén, Borås.
Borås sparbank, Allég 55 - Åsbog, 1892-1894.
Borås enskilda bank, Västerlångg 26, 1915-1916, förändring och tillbyggnad mot Holmg.
Varbergs teater 1892-1895.
Skaraborgsbanken, St Olofsg 9, Falköping 1913-1914.
Karlskoga härads sparbank 1897 (senare pastorsexpedition).
Nora sparbank, Rådmansg 15 - Prästg 9, 1895-1898.
Skövde sparbank, Kungsg 22 - Storg 1904-1906.
Trollhättans sparbank, Storg 39, 1896-1897.
Tveta, Vista och Mo härads Tingshus, Kapellgatan 5 - Nygatan 28, Jönköping 1907-1908, tillbyggd 1968 av L Stalin.
Tingshus i Hallsberg 1909, i Mellerud 1909 och i Tranås 1910.
Disponentsbostad för Borås klädningstygsfabrik, Ålgårdsv 29, Borås 1899, ombyggd 1914.
Villa Alphyddan, Sv Erikssonsg 24, 1895.
Kontors- och bostadshus för AB Borås spritbolag 1904.
Biografsalong Röda Kvarn 1914.
Kontor och lagerbyggnad för Borås Wäfveri AB 1913-1914.
Bostadshus, bl a i Örebro.
Textilfabriker, bryggerier mm.

Swedish

Reference
Hvar 8 dag 1903:564. Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Borås kommun, Kulturhistorisk byggnadsinventering 1981.
Åman, Anders: Om den offentliga vården. Byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner under 1800- och 1900-talen. En arkitekturhistorisk undersökning. Stockholm, 1976.
Kulturnämnden [i Örebro kommun] (utgivare): Stadsbild i centrum. Kulturhistorisk byggnadsinventering i Örebro del 1. City. Örebro, uå.
Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Ny reviderad upplaga, Stockholm, 1976.
Magnusson, Eric: Konst och kultur i Borås. Minnesbilder från sju decennier. Norma-serien Gamla Borås. Borås, 1986.
Jönköpings läns museum och Jönköpings kommun, Stadsarkitektkontoret (utgivare): Kulturhistorisk utredning och förslag till bevarandeprogram. Rapport nr 16 och 20. Jönköping, 1986.
Berntson Melin, Eva: Varbergs teater. Varberg, 1995.
Borås tidning 1924-09-13, dödsruna.
Swedish

Primus
146

-Id
146
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076641

-Id
011034076641
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish