Løkke, Albert (1863 - 1933) [no]

Løkke, Albert (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/03/2021 11:16:55
21/05/2022 01:42:28
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/3b8a6b48-3bd9-4f27-9eeb-7ae4b080c435 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Løkke, Albert
Norwegian bokmål

First name
Albert
Norwegian bokmål

Last name
Løkke
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1863

-Time
1863
Death
1933

-Time
1933
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 26.08.1863 i Christiania, død 26.12.1933. Gift med fotograf Jenny L. (d.14.1.1919).

Læretid hos Johan Lund i Christiania i 1880-årene.

Hadde mange forskjellige adresser i Christiania, bl.a. Karl Johansgd. 2, Torvet 5 og Sofienberggd. 14, kalte seg også "Olaf Foss's Eftf.". Muligens overtok han "Atelier Elvira", for Foss fortsatte som fotograf lenge etter at Løkke begynte. Han hadde Christiania Fotografforenings hedersmedalje. Da han deltok på Bergensutstillingen i 1898 oppga han selv at han var "Etablert 1893".
Han var med og stiftet Fagfotografernes Forening 6.12. 1894.

Virkested:
1894: Torvgaden 5B, Christiania
1895-1933: Oslo
1891: Bergen

Norwegian bokmål

Related to
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
1894: Torvgaden 5B, Christiania - opplysning ifølge et visittkortportrett i Resvoll-Holmsen-samlingen, Nasjonalbiblioteket
Norwegian bokmål

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Norsk fotografisk tidsskrift 12(1923) : 7. s. 80
Norwegian bokmål

Norsk fotografisk tidsskrift 22(1933) : 8, s.108 (70 år)
Norwegian bokmål

Norsk fotografisk tidsskrift 23(1934) : 1, s. 4 (nekrolog)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1898

-Id
1898
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007540

-Id
021036007540
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
8F2BC624-1B99-46D4-9538-38D6B844DE7D

-Id
8F2BC624-1B99-46D4-9538-38D6B844DE7D
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål