3070 SANDE (Poståpneri) [no]

3070 SANDE (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:54:15
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3b36fc12-b4b9-42d5-a629-8810e30b3be8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
3070 SANDE
Norwegian bokmål

Alternative name
SANDE
Norwegian bokmål

Establishment
07/11/1847 Sande V (Tidligere kommune, Norge) [no], ,

-Time
07/11/1847
-Place reference
Sande V (Tidligere kommune, Norge) [no], ,
--Place
Termination
?

-Time
?
Code
3070
Type
Norwegian bokmål

History

SANDE poståpneri, i Sande prestegjeld, Jarlsberg fogderi, under Drammen postkontor, ble opprettet ved Kgl. res. 7.11.1847, med virksomhet fra 15.4.1848. Sirk., 6.3.1848.

I poststedsfortegnelsen 1863 er navnet skrevet SANDE I JARLSBERG.

I 1867 lå poståpneriet i fengselsbygningen i Sande.

Fra "Vestbanernes postekspedisjon"s åpning den 7.12.1881 ble posten til Sande poståpneri hentet og levert ved Galleberg stasjon. Sirk. 21, 3.12.1881.

Fra 1.10.1882 ble poståpneriet flyttet til Sande jernbanestasjon. Sirk. 16, 15.9.1882.

Navnet ble fra 1.7.1928 endret til SANDE I VESTFOLD. Sirk. 24, 18.6.1928.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og ble midlertidig gitt status av postkontor B fra 1.1.1974. Sirk. 51, 28.12.1973.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 3070 SANDE I VESTFOLD tildelt postnr 3071.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 251 (1855/56) og fikk tilsendt datostempel den 7.2.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(3070)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Den/de som først ordnet med posten, er ukjente.
Otto Galleberg er notert i 1854.
Gårdbr. Mathias Berg 1.4.1861. (På gården Revaa.)
Skolelærer Martin Sjøl 1.10.1877.
Stasj.mester Hans Andreas Olsen Strøm 1.10.1882 (f. 1834).
Stasj.mester Godberg Saasen 15.9.1909.
Handelsbetj. Jørgen Gjessing 22.5.1916 (f. 1864).
Poståpner Anne Svenseid 1.9.1936 (f. 1884).
Fru Småland midlertidig fra 1.3.1946.
Emma Reider 1.4.1946 (f. 1902), men midlertidig styrt av Jens Svenseid i april 1946.
Poståpner Magnus Andreas Lille 18.6.1967 (f. 1922).
Postkass. Berit Martinsen 1.4.1989 (f. 1944).
Postmester (vikar) Liv Johanne Siitonen Kortvedt fra 15.9.1997.
Postmester Lena Brun 1.6.1998.

De første kjente årlige poståpnerlønninger:

1848 1854 1866 1872 1882 1885 1890 1896 1903 1906 1914 1916
Spd. 12 48 60 68
Kr 160 240 400 600 700 750 850 1100

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 07/11/1847 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
07/11/1847 ?
--Earliest time
07/11/1847
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166441015

-Id
021166441015
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål