Sheltererd housing Place holder

Omsorgsbolig (norwegian bokmål), Omsorgsbustad (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:13:58
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/omsorgsbolig
Label
Sheltererd housing
English

Omsorgsbolig
Norwegian bokmål

Omsorgsbustad
Norwegian nynorsk

Not used label
Tilrettelagt bolig
Norwegian bokmål

Tilrettelagt bustad
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     Care services
English

English
     Housing schemes
English

Note
En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov. Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.
Norwegian bokmål

Ein omsorgsbustad er ein bustad som er tilpassa rørslehemma og lagt til rette slik at bebuaren skal kunne ta imot heildøgnsomsorg etter behov. Bustaden er bebuaren sin eigen heim. Bebuaren betalar husleige og får heimetenester på same vilkår som for andre heimebuande.
Norwegian nynorsk